Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psykatriplanen: Nu frygter psykiatere for deres fag

I regeringens forslag til psykiatriplan, som blev fremlagt i september, lægges der op til, at andre faggrupper kan gå ind og overtage nogle af psykiaternes opgaver.

Samtidig bliver der i et nyt udspil fra Dansk Psykolog Forening (DP) opfordret til, at specialpsykologer og psykiatere fremover skal deles om behandlingsansvaret på de psykiatriske hospitaler.

Begge dele er udtryk for en tendens, som bekymrer psykiaterne. Ikke mindst i lyset af en ny undersøgelse fra Yngre Læger (YL), som viser, at en tredjedel af psykiaterne overvejer at søge væk fra den regionale psykiatri i frustration over de aktuelle arbejdsforhold. For dette tal kan, ifølge formanden for Foreningen af Yngre Psykiatere meget vel blive endnu større, hvis regeringen og DP får deres vilje:

”Hvis man tror, at man kan ligestille psykiatere og specialpsykologer, og at man kan bruge dem til at kompensere for manglen på psykiatere, er man helt galt afmarcheret. Men sker det, vil vi utvivlsomt få en endnu større flugt af psykiatere fra den regionale psykiatri, end vi ser nu, og som tallene viser, der vil komme i årene fremover,” siger Rasmus Handest, formand for FYP, Foreningen af Yngre Psykiatere.

Han fastslår, at psykiatere og specialpsykologer er to faggrupper, der supplerer hinanden fint, og at den ene ikke kan erstatte den anden, fordi deres uddannelsesbaggrunde er vidt forskellige. 

En problematisk opgavedeling

Specialpsykologerne har især gjort deres indtog inden for de seneste to-tre år i kølvandet på manglen af læger i psykiatrien. Og det har ført til, at der, ifølge Rasmus Handest, nogle steder er ved at opstå en opgavedeling, som betyder, at lægerne primært varetager somatiske og farmakologiske problemstillinger, mens specialpsykologer varetager den resterende del af udredningen og behandlingen. Og det finder han meget problematisk af flere årsager. Både fordi det vil gå ud over behandlingen af patienterne, og fordi det vil skubbe psykiaterne endnu mere ud.

”En ordentlig behandling af patienten kræver et indgående indblik i patientens livssituation og psykopatologiske fænomener, og den opgave umuliggøres, såfremt psykiateren reduceres til udelukkende at varetage somatik og farmakologi. Desuden giver det større risiko for at overse en vigtig somatisk komplikation eller årsag,” siger Rasmus Handest.

Vanskeligere at rekruttere

En anden risiko ved en opdeling af patienterne i en psykisk og en somatisk komponent er, at det vil gøre det langt vanskeligere at tiltrække nye læger til psykiatrien.

”Det er en udtalt risiko, at en reduktion af psykiaterens rolle fra et helhedsorienteret syn på patienten mod en ren biologisk tilgang vil gøre det vanskeligt at rekruttere til specialet, fordi det gør arbejdsvilkårene meget utilfredsstillende,” siger FYP-formanden og tilføjer, at der dermed er fare for at denne løsning vil forhindre en moderne helhedsorienteret psykiatri og sætte mange års positiv udvikling af psykiatrien tilbage, hvilket hverken er tilfredsstillende for patienter, specialpsykologer eller speciallæger.

Bedre vilkår vil fastholde flere

Rasmus Handest er bange for, at brugen af specialpsykologer sætter en bremse for bestræbelserne på at rekruttere og fastholde psykiaterne – sådan som der ifølge YL-undersøgelsen tydeligvis er behov for. Den viser således, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljø, uddannelsesmiljø og faglig tilfredsstillelse på den ene side og sandsynligheden for at fortsætte karrieren i den regionale psykiatri på den anden side.

”Skal man tolke undersøgelsen positivt viser den også, at der kan gøres meget for at forbedre vilkårene for yngre læger i den regionale psykiatri. Og endda at sådanne forbedringer vil have en klar og synlig effekt i forhold til, at flere vil blive i jobbet,” siger Rasmus Handest.

Han håber derfor, at dem, der sidder på magten og pengene, vil gå benhårdt efter at satse på både gode uddannelsesvilkår, et godt lægefaglig miljø og gode arbejdsforhold i den regionale psykiatri. Og hvordan det skal ske, kan man snart finde gode ideer til i det uddannelseskatalog, som FYP er ved at udarbejde på baggrund af konkrete, gode erfaringer fra hele landet.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter