Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

På vej mod bedre behandling af fødselsdepression

Det første lægemiddel til behandling af fødselsdepression – brexanolon – er netop blevet anbefalet til godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Bag anbefalingen står to FDA-paneler.

Anbefalingen sker på baggrund af tre studier, der konkluderer, at en infusion med brexanolon lindrer symptomerne på moderat og svær fødselsdepression indenfor 60 timer, og at effekten holder i mindst 30 dage.

Flere panelmedlemmer kalder det hurtigtvirkende lægemiddel et gennembrud i behandlingen af kvinder, der rammes af depression i løbet af tredje trimester eller efter fødslen. I dag behandles kvinderne med antidepressiver, som dels er flere uger om at virke, dels ikke altid virker på disse kvinder.

I de tre placebokontrollerede, randomiserede studier indgik i alt 247 patienter diagnosticeret med depression i perioden fra tredje trimester til fire uger efter fødsel. Det primære endepunkt, som var en signifikant forskel fra baseline på Hamiltons depressionsskala, blev mødt i alle tre undersøgelser. Forbedringen blev opretholdt efter 30 dage efter infusion, og ingen signifikante forskelle blev set mellem dosisgrupperne 60 mikrogram/kg i timen givet i 60 timer, til 90 mikrogram/kg i timen i løbet af 60 timer eller placebo. Og også i forhold til andre endepunkter sås signifikante forbedringer med brexanolon i forhold til placebo.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter