Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

På vej mod bedre behandling af fødselsdepression

Det første lægemiddel til behandling af fødselsdepression – brexanolon – er netop blevet anbefalet til godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Bag anbefalingen står to FDA-paneler.

Anbefalingen sker på baggrund af tre studier, der konkluderer, at en infusion med brexanolon lindrer symptomerne på moderat og svær fødselsdepression indenfor 60 timer, og at effekten holder i mindst 30 dage.

Flere panelmedlemmer kalder det hurtigtvirkende lægemiddel et gennembrud i behandlingen af kvinder, der rammes af depression i løbet af tredje trimester eller efter fødslen. I dag behandles kvinderne med antidepressiver, som dels er flere uger om at virke, dels ikke altid virker på disse kvinder.

I de tre placebokontrollerede, randomiserede studier indgik i alt 247 patienter diagnosticeret med depression i perioden fra tredje trimester til fire uger efter fødsel. Det primære endepunkt, som var en signifikant forskel fra baseline på Hamiltons depressionsskala, blev mødt i alle tre undersøgelser. Forbedringen blev opretholdt efter 30 dage efter infusion, og ingen signifikante forskelle blev set mellem dosisgrupperne 60 mikrogram/kg i timen givet i 60 timer, til 90 mikrogram/kg i timen i løbet af 60 timer eller placebo. Og også i forhold til andre endepunkter sås signifikante forbedringer med brexanolon i forhold til placebo.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter