Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

På vej mod bedre behandling af fødselsdepression

Det første lægemiddel til behandling af fødselsdepression – brexanolon – er netop blevet anbefalet til godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Bag anbefalingen står to FDA-paneler.

Anbefalingen sker på baggrund af tre studier, der konkluderer, at en infusion med brexanolon lindrer symptomerne på moderat og svær fødselsdepression indenfor 60 timer, og at effekten holder i mindst 30 dage.

Flere panelmedlemmer kalder det hurtigtvirkende lægemiddel et gennembrud i behandlingen af kvinder, der rammes af depression i løbet af tredje trimester eller efter fødslen. I dag behandles kvinderne med antidepressiver, som dels er flere uger om at virke, dels ikke altid virker på disse kvinder.

I de tre placebokontrollerede, randomiserede studier indgik i alt 247 patienter diagnosticeret med depression i perioden fra tredje trimester til fire uger efter fødsel. Det primære endepunkt, som var en signifikant forskel fra baseline på Hamiltons depressionsskala, blev mødt i alle tre undersøgelser. Forbedringen blev opretholdt efter 30 dage efter infusion, og ingen signifikante forskelle blev set mellem dosisgrupperne 60 mikrogram/kg i timen givet i 60 timer, til 90 mikrogram/kg i timen i løbet af 60 timer eller placebo. Og også i forhold til andre endepunkter sås signifikante forbedringer med brexanolon i forhold til placebo.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter