Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kommuner og region går sammen i akutmodtagelse

På Psykiatrisk Akutmodtagelse i Region Sjælland får børn og unge fra næste år mulighed for at møde både medarbejdere fra kommunerne og behandlere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Det sker som led i et nyt samarbejde mellem tre kommuner og Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri på Tanken er at skabe et mere sammenhængende forløb for de børn og unge, der har brug for hjælp fra både psykiatri og kommune. Og tilbuddet retter sig mod alle kommuner i regionen.

”Ved at samle medarbejderne ét sted bliver det lettere at hjælpe familierne det rigtige sted hen første gang og sikre et koordineret forløb. Det er et ambitiøst og spændende projekt, og jeg er overbevist om, at det får stor betydning for familierne, at sektorerne arbejder mere koordineret,” lyder det fra Kristina Mikkelsen, chef for Børn og Unge i Roskilde Kommune.

Tilbuddet vil desuden have en udkørende funktion samt tilbyde sparring med for eksempel almen praksis, kommunale forvaltninger og bosteder om konkrete børn og unge.

De komplekse sager i fokus

Det nye tværsektorielle samarbejde får til huse lige op af Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde. Her vil der være socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien, som tager hånd om de børn og unge, der henvender sig til akutmodtagelsen, når de får akutte psykiske problemer. De kommunale socialrådgivere kan give generel vejledning om kommunernes mulighed for at yde støtte samt være med til at skabe kontakt og koordinering til relevante forvaltninger i hjemkommune.

”Vi vil drage nytte af de mange gode erfaringer, vi i forvejen har fra kommunerne, fra afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien samt fra projektet Tværfagligt Udgående Team (TUT). Vi kommer til at inddrage arbejdsmetoder fra begge sektorer og fra TUT i det nye projekt. Det er specielt de komplekse sager, der kræver meget samarbejde, koordinering og brobygning mellem sektorerne, der vil være i fokus i projektet,” siger Janne Walløe Vilmar, der er overlæge i det nye projekt.

Projektet er finansieret af i alt tre satspuljer.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter