Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kommuner og region går sammen i akutmodtagelse

På Psykiatrisk Akutmodtagelse i Region Sjælland får børn og unge fra næste år mulighed for at møde både medarbejdere fra kommunerne og behandlere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Det sker som led i et nyt samarbejde mellem tre kommuner og Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri på Tanken er at skabe et mere sammenhængende forløb for de børn og unge, der har brug for hjælp fra både psykiatri og kommune. Og tilbuddet retter sig mod alle kommuner i regionen.

”Ved at samle medarbejderne ét sted bliver det lettere at hjælpe familierne det rigtige sted hen første gang og sikre et koordineret forløb. Det er et ambitiøst og spændende projekt, og jeg er overbevist om, at det får stor betydning for familierne, at sektorerne arbejder mere koordineret,” lyder det fra Kristina Mikkelsen, chef for Børn og Unge i Roskilde Kommune.

Tilbuddet vil desuden have en udkørende funktion samt tilbyde sparring med for eksempel almen praksis, kommunale forvaltninger og bosteder om konkrete børn og unge.

De komplekse sager i fokus

Det nye tværsektorielle samarbejde får til huse lige op af Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde. Her vil der være socialrådgivere fra Roskilde og Kalundborg kommuner samt medarbejdere fra Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien, som tager hånd om de børn og unge, der henvender sig til akutmodtagelsen, når de får akutte psykiske problemer. De kommunale socialrådgivere kan give generel vejledning om kommunernes mulighed for at yde støtte samt være med til at skabe kontakt og koordinering til relevante forvaltninger i hjemkommune.

”Vi vil drage nytte af de mange gode erfaringer, vi i forvejen har fra kommunerne, fra afsnit i børne- og ungdomspsykiatrien samt fra projektet Tværfagligt Udgående Team (TUT). Vi kommer til at inddrage arbejdsmetoder fra begge sektorer og fra TUT i det nye projekt. Det er specielt de komplekse sager, der kræver meget samarbejde, koordinering og brobygning mellem sektorerne, der vil være i fokus i projektet,” siger Janne Walløe Vilmar, der er overlæge i det nye projekt.

Projektet er finansieret af i alt tre satspuljer.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter