Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt tværregionalt projekt skal forebygge selvmord

Et nyt nationalt projekt skal sikre, at klinisk personale i psykiatrien overalt i landet fremover får den samme uddannelse i forebyggelse af selvmord.

Det er blandt andet en gennemgang af patientsikkerhedsanalyser udført på selvmord i Region Hovedstaden og Nordjylland, som har vist et behov for yderligere kompetenceudvikling af det kliniske personale.

Psykiatrisk Center Nordsjælland er ansvarlig for projektet. Her er man lige nu i samarbejde med en vifte af aktører i psykiatrien godt i gang med at udvikle det e-læringsprogram, som skal muliggøre en fælles arbejdsgang på tværs af personalegrupper og regioner. Med i dette arbejde er også patienter og pårørende.

”Det, at vi har patient- og pårørenderepræsentanter med, gør, at det endelige e-læringsprodukt bliver så tro mod virkeligheden som muligt. I sidste ende får klinikerne de bedste forudsætninger for tidligt at opspore selvmordstruede personer,” siger projektleder Kate Aamund fra PCN.

E-læringskurset vil tage udgangspunkt i flere typer læring, hvilket vil sige, at medarbejderne undervejs bl.a. kommer til at se videoer, læse tekster og være en aktiv del af programmet. Desuden vil de skulle gennemgå fire forskellige cases med patientforløb.

I foråret 2019 vil Psykiatrisk Center Nordsjælland som det første center på tværs af regionerne tage e-læringsprogrammet i brug og bruge det aktivt til at uddanne klinisk personale i centrets afsnit. Forsøgsperioden vil danne grundlag for yderligere tilpasninger og justeringer, inden uddannelsen bredes ud til alle regioner.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter