Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Trintellix får udvidet anvendelse

Det amerikanske lægemiddelagentur har sagt god for en opdatering af indlægssedlen til Lundbeck og Takedas antidepressive middel, Trintellix (vortioxetin). Og firmaerne kan derfor nu skilte med midlets positive påvirkning af patienternes sexlyst.

Godkendelsen sker på baggrund af FOCUS- og CONNECT-studierne, hvor lægemidlet har vist en positiv effekt på proceshastigheden, der er et vigtigt aspekt af den kognitive funktionsevne, og som er hæmmet hos mange med akut depression. Således inkluderer den amerikanske indlægsseddel for Trintellix nu data fra et klinisk sammenligningsstudie, som viser, at Trintellix er statistisk bedre end det bredt anvendte antidepressivum Lexapro (escitalopram), når det kommer til at forbedre seksuelle dysfunktioner afledt af behandling med antidepressiva af typen SSRI. I studiet blev patienter med velbehandlet depression med SSRI-afstedkomne seksuelle bivirkninger fra behandling af paroxetin, sertalin eller citalopram overført til behandling med Trintellix eller escitalopram. Skiftet til Trintellix medførte en forbedring i graden af den seksuelle dysfunktion.

”Nedsat seksuel funktion kan være et stort problem for patienter med depression. Vi er fortrøstningsfulde over, at Trintellix-indlægssedlen i USA nu inkluderer data fra TESD-studiet, så dette vigtige problem kan blive imødekommet i behandlingen af depression”, siger Anders Gersel Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter