Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny terapiform mere effektiv end kognitiv terapi

Pia Callesen

Metakognitiv terapi er langt bedre til at gøre mennesker med generaliseret angst raske end almindelig kognitiv terapi. I et nyt norsk forskningsprojekt, der sammenligner de to terapiformer, blev hele 65 procent af dem i metakognitiv terapi helt raske, hvor det samme kun gjaldt 38 procent af dem i kognitiv adfærdsterapi.

I kontrolgruppen blev ingen helt raske.

I dag er kognitiv behandling førstevalg i behandling af angst. Men nu viser det sig altså, at metakognitiv terapi virker markant bedre.

Resultaterne svarer meget præcist til de erfaringer, som klinikchef Pia Callesen fra CEKTOS – Center for Kognitiv og Metakognitiv Terapi – har gjort sig. Hun er en af landets højest uddannede metakognitive psykologer og er specialist i metoden:

”Der er ingen tvivl om, at metakognitiv terapi er overlegent i forhold til andre metoder. Det norske studie viser en mere langtidsholdbar effekt, og det er også vores erfaringer.”
Hun understreger, at der ikke er forskel på effekten af metakognitiv terapi på dem, der lider af let angst eller mere alvorlig angst.

Ifølge overlæge, dr.med. og professor i psykiatri Poul Videbech fra Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning ved Psykiatrisk Center Glostrup er resultaterne af det nye studie meget overbevisende.

”Umiddelbart ville jeg forvente, at det var meget svært at finde en forskel mellem to typer af terapeutisk behandling. Derfor er det enormt interessant, at de finder så tydelig og stor forskel. Det kalder på, at man bør bruge metakognitiv terapi mere,” siger han til videnskab.dk og opfordrer samtidig til mere forskning i denne terapiform.

Patienterne i det norske studie omfattede i alt 81 patienter, der alle var diagnosticeret i psykiatrien og således led af alvorlig angst.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter