Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserGenvarianter af ADHD kortlagt

Uvorne unger og dårlige forældre. Sådan tænker mange, når man siger ADHD. Men nu fastslår et nyt studie, at vi alle har en rem af huden. Desuden har forskerne bag studiet for første gang identificeret nogle genetiske varianter, der øger risikoen for ADHD.

Bag studiet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Nature Genetics, står et hold af internationale forskere med danske iPSYCH i spidsen.

Ved at screene hele arvemassen hos 20.183 personer med ADHD og 35.191 uden har de fundet 12 steder i arvemassen, hvor personer med en given genetisk variant har en øget risiko for ADHD sammenlignet med dem, som ikke har varianten.

”Det store datamateriale gør, at vi for første gang kan vise, hvor i arvemassen personer med ADHD skiller sig ud fra raske,” fortæller lektor Ditte Demontis fra Aarhus Universitet, som er en af hovedkræfterne bag studiet og en del af forskningsprojektet, iPSYCH.

Ny indsigt i biologien bag

De nye genfund giver en helt ny indsigt i den biologi, der ligger bag udvikling af ADHD. Eksempelvis har nogle af generne betydning for, hvordan hjerneceller kommunikerer med hinanden, mens andre har betydning for kognitive funktioner som sprog og læring.

”Overordnet set viser resultaterne, at risikovarianterne typisk regulerer, hvor meget et gen bliver udtrykt, og at de gener, der er påvirket, primært er udtrykt i hjernen,” forklarer Ditte Demontis.

Ifølge professor Anders Børglum fra Aarhus Universitet, som er forskningsleder i iPSYCH og en anden ledende forsker bag studiet, er et af de vigtigste resultater af studiet, at ”de fjerner den alt for udbredte opfattelse af, at forældre med børn med ADHD er dårlige forældre med uvorne unger”, som han siger.

Generne findes hos de fleste

Når forskerne kunne konkludere, at vi alle har en rem af huden, skyldes det, at de inkluderede genetiske data fra et studie, hvor man har undersøgt den underliggende genetik for ADHD-lignende karaktertræk, så som uopmærksomhed og impulsivitet hos børn, som ikke er diagnosticeret med lidelsen. Og ved at sammenligne disse data med data fra personer diagnosticeret med ADHD fandt de frem til, at det er de samme genetiske varianter, der påvirker uopmærksomhed og impulsivitet i den generelle befolkning, som giver risiko for udvikling af ADHD.

”Risiko-varianterne findes således udbredt i befolkningen. Jo flere risiko-varianter du har, desto større er din tendens til at have ADHD-lignende træk og din risiko for at udvikle ADHD,” siger Anders Børglum.

Han ser resultaterne af det nye studie som afgørende for den videre forskning i ADHD, fordi forskerne fra nu af kan målrette deres studier, så de kan få en dybere forståelse af, hvordan risiko-generne påvirker udviklingen af ADHD.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter