Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region H samler behandling af bipolar lidelse i én enhed

I Region Hovedstaden er man som de første i landet på vej til i højere grad at specialisere hospitalspsykiatrien til glæde for både patienter, behandlere og forskning. I første omgang gælder det behandlingen af patienter med bipolar lidelse, hvor dørene åbner til en ny tværgående enhed 1. juni 2019.

I dag behandles mennesker med bipolar lidelse mange forskellige steder i hovedstadsregionen og i forskellige ambulante enheder med forskellige ledelser. Fremover kommer al behandling i stedet til at gå på tværs af centre og geografi. I praksis betyder det, at man samler alle dem, der forskellige steder i regionen arbejder med patienter med bipolar lidelse i én KAG (klinisk akademisk gruppe). Og det betyder også, at ledelsen af behandlingen af bipolar lidelse i Region Hovedstaden samles i én enhed. Øverste leder bliver professor Lars Vedel Kessing.

”Vi gør det her for at optimere behandlingen og for at give et ensartet og et bedre tilbud til alle mennesker med bipolar lidelse i hospitalsregi. I dag kan behandlingen afhænge af, hvor den foregår og er ofte meget forskellig,” siger han.

Tættere samspil mellem forskning og klinik

Fordelen ved en central enhed er, at behandlerne fortrinsvist får med patienter med bipolar lidelse at gøre. Det vil gøre det nemmere for klinikerne at opnå specialviden på en given sygdom og vil også have undervisningsmæssige fordele. Desuden bliver der skabt mulighed for et tættere samspil mellem forskning og klinik. Forskningsprojekterne bliver nemmere at gennemføre, når patienterne hører til samme sted. Og resultaterne af forskningen bliver samtidig nemmere at implementere i klinikken til glæde for behandlingen af patienterne, ifølge Lars Vedel Kessing.

Fakta er, som han ser det, at behandlingen af mennesker med bipolar lidelse i dag ikke er optimal. Heller ikke i forhold til brug af medicin. Og netop her håber han, at behandlingen i en samlet enhed også får den konsekvens, at den medicinske behandling bliver den bedst mulige. Især ser han frem til, at lithium kan få den plads i behandlingen, som patienterne fortjener – altså som førstevalget til de fleste i langtidsbehandling for bipolar lidelse.

Centralisering også på andre områder

Baggrunden for udviklingen i retning af øget centralisering i Region Hovedstadens psykiatri fremgår af regionens politiske treårsplan for psykiatriområdet. Ønsket er at sikre fagligt stærke miljøer, som kan tiltrække de nødvendige kompetencer og være katalysator for fortsat faglig udvikling. Og det vil man gøre ved at samle enheder, hvor det bidrager til forbedret patientbehandling og sikrer den mest optimale udnyttelse af ressourcer. Efter samlingen af behandlingen på området for bipolar lidelse og psykoterapi kommer turen til andre psykiatriske behandlingsområder.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter