Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny rapport om psykiatriske drab gør ondt

En ny rapport udarbejdet af Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet afslører store svigt i psykiatrien. Det er det hidtil vægtigste dokument, vi har set om retspsykiatrien i Danmark, mener Lægeforeningen, Overlægeforeningen og FOA. Rapporten dokumenterer, at det koster menneskeliv.

Den nye rapport dokumenterer, at der er begået syv drab af retspsykiatriske patienter i andet halvår 2016. Den faglige vurdering er, at de fleste formentlig kunne være undgået, hvis de psykiatriske patienter havde fået den rette behandling. Dertil skal lægges en meget længere liste af drabsforsøg, voldsovergreb, forsøg på overgreb og trusler, som også kunne være undgået med en bedre behandling af de syge. Antallet af psykisk syge borgere i Danmark, der er dømt til behandling, er tredoblet på bare 13 år. Mens 1.445 psykisk syge borgere blev dømt til behandling i 2001 gjaldt det 4.393 borgere i 2014. 

Organisationerne peger på, at psykiatrien har brug for en turnaround eller en u-vending, så hele psykiatrien i Danmark kommer på fode. Det kan f.eks. ske med en gennemgribende ti-års-plan, hvor myndigheder, politikere, organisationer og fagfolk sætter sig sammen, og forpligter hinanden på initiativer, der for alvor retter op på situationen.

”Vi svigter i den grad de allermest syge borgere i vores samfund, når vi ikke sikrer, at der er tid og penge nok til en ordentlig behandling af dem. Derfor er der brug for en massiv indsats over f.eks. en tiårig periode og i en størrelsesorden, der kan sammenlignes med indsatsen mod de store somatiske sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, i en pressemeddelelse.

”Det, rapporten beskriver, har været kendt via mindre undersøgelser siden starten af nullerne, uden at nogen regering har handlet på det. Det er som om, at man fra politisk og administrativ side ikke har forstået og anerkendt alvoren i psykisk sygdom. At mennesker med alvorlige psykiske lidelser er lige så syge som borgere med f.eks. en alvorlig kræftsygdom,” siger Lisbeth Lintz.

Sektorformand Torben Hollmann fra FOA siger, at det er en rapport, der gør ondt.

"Der er næppe et kvik-fix i denne sag. Men vi har viden og dokumentation for, hvad vi kan gøre klart bedre. Rapporten er en enestående øretæve til det politiske system, der godt kan finde lappeløsningerne frem, men igen og igen halter bagefter med de tilbundsgående initiativer, hvor de rette fagfolk med de rette kompetencer og i nødvendigt omfang er til stede,” siger Torben Hollmann.

Lisbeth Lintz peger også på, at politikerne i årevis har talt om at sidestille psykiatrien med somatikken, men det kan stadig ikke aflæses i finansieringen af psykiatrien.

”Diverse psykiatriplaner har aldrig for alvor givet det, der skal til og har undervurderet behovet for, hvad god behandling kræver. Og regnearkstankegangen om, at man bare kan gøre det hele hurtigere og smartere lever i bedste velgående blandt politikere og embedsmænd. Men hvis vi skal hjælpe de mest syge borgere tager det tid. Og det koster penge,” siger Lisbeth Lintz.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter