Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Jobcentre trækker sygemeldte længere væk fra arbejdsmarkedet

At jobcentrene gør sygemeldtes psykiske tilstand væsentligt dårligere, står nu klart. Et forskningsprojekt i regi af Psykiatrifonden og støttet af SIND er nu færdigt, og viser, at syv af 10 sygemeldte synes, at jobcentret i høj eller nogen grad belaster deres livskvalitet.

Fire af 10 synes det i en sådan grad, at det giver dem tanker, om livet er værd at leve.

"Undersøgelsen viser meget klart, at man har skabt et system, der belaster mere, end det gavner. Et system, der paradoksalt nok kan trække sygemeldte længere væk fra arbejdsmarkedet," siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen, der også ser dokumentation i undersøgelsen for, at regelkrav fylder for meget i jobcentrenes behandling af borgersager.

”De faglige skøn og ikke mindst den ligeværdige dialog skal tilbage i jobcentrene. Og så skal man have ro til at blive rask uden at føle sig presset til noget, man ikke kan magte," understreger han.

I SIND peger formand Knud Kristensen også på, at den usikkerhed, som mennesker plages af, når de bliver skubbet væk fra arbejdsmarkedet af sygdom ”ikke skal forstærkes af bekymring for uforudsigelig sagsbehandling og endeløse afklaringsforløb. Vi ønsker et system, hvor borgeren har flere retskrav og hvor færre beslutninger baseres på skøn”.

Begge formænd ser grobund for et væsentligt bedre samarbejde fremover mellem jobcenter, psykiatri og borger. Og Knud Kristensen ser også behov for et markant vidensløft på jobcentrene:

”Jobcentermedarbejderne skal have viden og værktøjer om dialog med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Kender medarbejderne reaktionsmønstre og sygdomsforløb, får de et meget bedre afsæt for et godt samarbejde med borgeren.”

De to organisationer bag undersøgelsen vil nu bruge dens resultater til at arbejde politisk for at skabe forandringer, så de sygemeldte borgere kan blive bragt tættere på arbejdsmarkedet, uden at tilknytningen til jobcentret skal føles som en forhindring frem for en hjælp og støtte. 

Af undersøgelsen fremgår også, at hveranden sygemeldte oplever, at jobcentret tilsidesætter deres helbred i sagsbehandlingen og meget ofte ser bort fra speciallægeerklæringer fra læge, psykolog eller psykiater. Det siger næsten halvdelen af respondenterne i undersøgelsen. Og de oplever også, at jobcentret i højere grad sætter aktiviteter i gang, der forværrer helbredet, end aktiviteter, der forbedrer helbredet. For en tredjedel af de undersøgte, forværrer især møder og opfølgningssamtaler eller virksomhedspraktik/arbejdsprøvning deres helbred. Og næsten seks af ti oplever et pres fra jobcenteret for at arbejde mere, end de kan magte.

Hovedforfatter til studiet er sociolog Anne Marie Kaae fra Psykiatrifonden.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter