Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

For nogle er TMS bedre end antidepressiv medicin

ECNP: Gentagne behandlinger med transkraniel magnetstimulation, TMS, er lige så effektive som antidepressiv medicin til mennesker med både skizofreni og svær depression og har den fordel, at de samtidig forbedrer patienternes kognitive evner.

I en præsentation på ECNP-kongressen i København 7.-10. september viste et nyt studie, at 66 deltagere på gennemsnitligt 30 år, som i forvejen var på antipsykotisk medicin, fik reduceret deres negative symptomer med mere end halvdelen og fik forbedret deres depressive symptomer en smule mere vha. TMS frem for antidepressiv medicin. Og allerede i første uge med TMS-behandlingen meldte deltagerne om mærkbare forbedringer i deres kognitive funktion. TMS blev givet fem gange om ugen i tre uger. Og der blev ikke ændret på den antipsykotiske behandling. Patienterne, der opnåede en hurtig kognitiv forbedring, havde større sandsynlighed for også at få gavn af TMS-behandlingen.

De russiske forskere bag studiet fremhævede, at TMS er ”associeret med god tolerance, hurtig effekt, forbedring i overordnet funktion og en mere potent reduktion af negative symptomer”. Desuden fandt de, at jo mere alvorlige de negative symptomer var, des mindre effektiv var TMS-behandlingen.

Resultaterne fra studiet blev modtaget som lovende på kongressen, men blev også kaldt meget foreløbige. Så før de kan omsættes til praksis, skal der flere studier af TMS vs. antidepressiv behandling til i patientgruppen med samtidig skizofreni og alvorlig depression. Herunder studier, der giver en forklaring på, hvorfor der er denne forskel på de to behandlingsformer – hvis den kan bekræftes.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter