Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vejen banet for øget effekt af antidepressiv medicin

ECNP: Nøglen til en bedre effekt af antidepressive lægemidler kan være at få styr på inflammatoriske tilstande. Det viser studier på mus, som forskerne har store forventninger til.

”Hvis vi kan finde lignende sammenhænge hos mennesker, kan resultaterne af dette studie få langtrækkende positive konsekvenser,” siger førsteforfatter på studiet, professor Igor Branchi fra Istituto Superiore di Sanità i Rom, der præsenterede studiet på ECNP-kongressen i København 7.-10. september. ECNP står for European College of Neuropsychopharmacology.

Mere præcist viser studiet, at en nøje kontrol med inflammatoriske tilstande giver hjernen de rette betingelser i forhold til at reagere på antidepressive SSRI-lægemidler. Disse lægemidler virker ikke for en tredjedel af de, der får dem. 

Forebyggelse af inflammation kan være en vej frem

Antidepressiv medicin er bl.a. kendetegnet ved at øge hjernens evne til at danne nye forbindelser – en proces, der kaldes neuroplasticitet. Desuden har de også vist sig at kunne hjælpe på betændelsestilstande i hjernen. Og formålet med det aktuelle studie var derfor at teste, om der var en optimal balance mellem neuroplasticitet og inflammation.

Perspektiverne i studiet er – hvis det lykkes at genskabe resultaterne hos mennesker – at man ved få bedre styr på betændelsestilstandene, kan opnå en bedre anvendelse af antidepressiv medicin, påpeger forskerne. Enten ved hjælp af lægemidler eller ved på et tidligere stadie at forebygge inflammationen. Det sidste vil indebære, at man også ser nøjere på de forhold, der er årsag til den stress, som ligger bag inflammationen.

”Mere generelt viser dette studie os, at antidepressive lægemidler ikke virker for alle og at der er god grund til at se nærmere på, hvordan vi forbedrer responsen på dem,” lyder det fra forskerne.

Den nye viden kan gøre en forskel

I en kommentar til det aktuelle studie på mus, siger professor Carmine M. Pariante fra Kings College i London, at studiet giver ny indsigt i sammenhængen mellem hjerne, inflammation og respons på antidepressive lægemidler:

”Vi har i nogen tid vidst, at deprimerede patienter med forøget inflammation ikke reagerer på antidepressiv behandling, men denne undersøgelse giver os større forståelse for de biologiske mekanismer, der ligger bag. Vigtigst af alt viser den, at selv en mindre grad af inflammation kan være skadelig hos deprimerede og også bremse effekten af antidepressive medicin. Og omsat til mennesker vil disse resultater kunne gøre en stor klinisk forskel.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter