Sundhedsministeren blev klædt af i samråd


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny depressionsbehandling godkendt af EMA

En ny behandling til voksne med en behandlings-resistent alvorlig depression er rykket et skridt nærmere. Det er sket, efter at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har anbefalet godkendelse af lægemidlet Spravato (esketamine) til behandlingsresistent depression i kombination med et SSRI/SNRI-antidepressiva.

Det er ifølge producenten, Janssen Pharmaceutical, første gang i 30 år, at der kommer et lægemiddel målrettet behandlingsresistent depression, hvis Europa-Kommissionen senere på året også godkender Spravato.

EMA’s godkendelse baserer sig på data fra fem studier, der tilsammen inkluderede over 1600 patienter og som bl.a. viste, at de depressive symptomer blev reduceret allerede fra dag to. I en undersøgelse, der dækker en periode på blot en måned, opnåede 70 procent af patienterne, der fik esketamin, en reduktion af symptomer på mere end 50 procent. Desuden opnåede cirka halvdelen af ​​alle behandlede patienter remission, med ingen eller kun få symptomer på depression. 

I forhold til bivirkninger viste data fra studierne, at de mest almindelige bivirkninger ved esketamin-behandlingen bl.a. er dissociation, svimmelhed, kvalme, sedation, angst, hovedpine og forhøjet blodtryk. Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, kortvarige og sker på doseringsdagen. Bivirkningsprofilen er den samme over et års behandling.

EMA’s positive vurdering af Spravato sker i forlængelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA’a, godkendelse af esketamin i marts i år. Proceduren er nu, at lægemidlet skal vurderes af Europa-Kommissionen, som har myndigheden til at give markedsføringtilladelsen i Europa. En afgørelse herfra ventes inden året er omme.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter