Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny depressionsbehandling godkendt af EMA

En ny behandling til voksne med en behandlings-resistent alvorlig depression er rykket et skridt nærmere. Det er sket, efter at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) netop har anbefalet godkendelse af lægemidlet Spravato (esketamine) til behandlingsresistent depression i kombination med et SSRI/SNRI-antidepressiva.

Det er ifølge producenten, Janssen Pharmaceutical, første gang i 30 år, at der kommer et lægemiddel målrettet behandlingsresistent depression, hvis Europa-Kommissionen senere på året også godkender Spravato.

EMA’s godkendelse baserer sig på data fra fem studier, der tilsammen inkluderede over 1600 patienter og som bl.a. viste, at de depressive symptomer blev reduceret allerede fra dag to. I en undersøgelse, der dækker en periode på blot en måned, opnåede 70 procent af patienterne, der fik esketamin, en reduktion af symptomer på mere end 50 procent. Desuden opnåede cirka halvdelen af ​​alle behandlede patienter remission, med ingen eller kun få symptomer på depression. 

I forhold til bivirkninger viste data fra studierne, at de mest almindelige bivirkninger ved esketamin-behandlingen bl.a. er dissociation, svimmelhed, kvalme, sedation, angst, hovedpine og forhøjet blodtryk. Generelt er disse bivirkninger milde til moderate, kortvarige og sker på doseringsdagen. Bivirkningsprofilen er den samme over et års behandling.

EMA’s positive vurdering af Spravato sker i forlængelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA’a, godkendelse af esketamin i marts i år. Proceduren er nu, at lægemidlet skal vurderes af Europa-Kommissionen, som har myndigheden til at give markedsføringtilladelsen i Europa. En afgørelse herfra ventes inden året er omme.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter