Sundhedsministeren blev klædt af i samråd


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk Psykiatrisk Selskab snart klar med ønsker til psykiatriplan

Om kort tid offentliggør Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, sin ønskeseddel til, hvad den psykiatriplan bør indeholde, som regeringen gerne vil gennemføre næste år.

”Vi er lige nu i gang med at tale om, hvad vi synes planen skal rumme. Og jeg kan sige så meget, at det blandt andet handler om ensartethed i udredning og behandling landet rundt, og om ressourcer nok til at gøre det bedste alle steder i henhold til den nyeste viden,” fortæller Gitte Ahle, formand for DPS.

Hun satser på, at det ikke varer længe, før DPS får en invitation fra sundhedsministeren til en snak om den kommende psykiatriplan, eftersom ministeren har bebudet, at der skal bruges god tid på at forberede den ordentligt.

Plan udsætter her-og-nu behov

At psykiatriplanen ikke kom med på finansloven for næste år kalder hun en stor skuffelse.

”Efter alle de positive vibrationer politikerne sendte i retning af psykiatrien op til folketingsvalget i sommer, havde jeg en klar forventning om, at der ville ske noget. Det gjorde der så ikke. Men det duer bare ikke, at man bruger en psykiatriplan in spe som undskyldning for ikke at gøre noget, når alle ved, at psykiatrien har behov for en gevaldig saltvandsindsprøjtning. Blandt andet til flere sengepladser og til styrkelse af det ambulante og socialpsykiatrien,” siger hun og forstår grundlæggende ikke, hvorfor det psykiatriske lægespeciale skal behandles så meget anderledes end alle andre lægefaglige specialer.

”Vi har stribevis af rapporter og undersøgelser, der dokumenterer, hvor alvorligt det står til. For eksempel at halvdelen af psykiaterne udskriver patienter, før de er klar, eller undlader at indlægge patienter, fordi der ikke er plads. Eller som min egen nylige rapport, der viser, at 74 procent af retspsykiatriske patienter havde fået utilstrækkelig behandling, før de begik deres kriminalitet osv. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan blive ved med at overse os,” siger Gitte Ahle og mener, at det havde været på sin plads ”at politikerne – som Enhedslisten har foreslået – havde bevilget en milliard kroner, som kunne bruges til brandslukning i psykiatrien, indtil psykiatriplanen bliver klar og psykiatrien forhåbentlig kommer fast på finansloven”.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter