Sundhedsministeren blev klædt af i samråd


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Sådan lød det efter et møde i Danske Regioners bestyrelse 24. oktober. Her blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med samtlige af de 10 anbefalinger til en bedre psykiatri, som en ekspertgruppe har afleveret til Danske Regioner.

Arbejdsgruppen blev nedsat i forlængelse af rapporten ’Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?’. Den er baseret på en gennemgang af 218 mentalerklæringer, og rapportens forfattere vurderede blandt andet, at tre ud af fire af de 218 mentalobserverede patienter modtog utilstrækkelig psykiatrisk behandling, inden de begik kriminalitet.

Èn aktør skal have det fulde ansvar

Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, fremhæver bl.a., at regionerne vil prioritere at få et systematisk samarbejde på plads om de nye koordinationsplaner for den enkelte patient. Samtidig skal det tydeliggøres og sikres, at én aktør har det fulde ansvar for en patient, indtil ansvaret er overdraget og bekræftet af en anden aktør. Det kan være behandlingsforløb, der går på tværs af afdelinger i den regionale behandlingspsykiatri, eller går på tværs af behandlingspsykiatrien, borgerens egen læge og kommune.

”Det handler om, at vi bliver bedre til at følge patienterne og ikke slippe taget i dem, før der er en klar aftale om det videre forløb. Her må vi sige, at indsatsen for gruppen af patienter med svær psykisk sygdom ikke altid har været god nok. Det skal vi have rettet op på, så vi bedre kan forebygge, at nogle ender med at begå kriminalitet. I stedet skal vi give dem en chance og et håb om et bedre liv,” siger hun.

Sophie Hæstorp Andersen mener også, at det er langt fra hensigtsmæssig opdeling vi har i dag med regioner, der behandler den psykiske lidelse, og kommuner, der står for bl.a. misbrugsbehandlingen. Og hun peger på, at en samling af behandlingen i regionerne vil sikre patienterne en bedre behandling end de får i dag.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter