Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Coronakrisen giver ny god evidens for brug af video

Brugen af videokonsultationer i psykiatrien til erstatning for de ambulante møder, er under coronakrisen steget voldsomt og har mestendels vist sig at være en stor succes. Og flere regioner melder nu, at de parate til at se på video som mere permanente tilbud.

Et af stederne er Region Hovedstaden, hvor lægefaglig direktør, Ida Hageman, slår fast, at videokonsultationer er kommet for at blive for de af patienterne, hvor det giver mening:

”Det kan give større fleksibilitet for nogle, og kan træde i stedet for en telefonsamtale, så man netop også kan se hinanden – alt efter hvad patienten måtte ønske,” siger hun.

Hun fortæller, at en gruppe af regionens specialister i psykoterapi nu er gået i gang med at udarbejde nogle anbefalinger til, hvilke patienter og patientgrupper, og hvilke typer af sygdomme, man forventer vil kunne få mest ud af videokonsultationer. Samtidig ser de på, hvordan man rent faktisk fra behandlerside bruger video godt, da det også er nyt for behandlerne. Bl.a. i forhold til feedback og input fra patienterne.

Regionen er også i dialog med Region Syddanmark, for at lære af de erfaringer, de her har høstet med brugen af video gennem fem år. Erfaringer, som der lagt godt til de seneste par måneder, hvor coronakrisen har fået antallet af videokonsultationer alene i denne region til at eksplodere – fra 340 i februar til 2.000 i april. 

Mange har fordele ved brugen af video

Også i Region Nordjylland er der nye erfaringer at bygge på. 

”Vi har i tiden med corona haft en markant stigning i brugen af video og telefon i kontakten med patienterne, og det har været en stor succes at erstatte den almindelige ambulante behandling med digitale løsninger. Nu vil vi samle op på de konkrete erfaringer, så vi kan få et mere præcist billede af, hvor videokonsultationer fremover kan bruges i vores blivende tilbud til patienterne,” siger Tina Gram Larsen, lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Erfaringsopsamlingen skal bruges til at udarbejde konkrete faglige beskrivelser af, hvor det rent fagligt vil give god mening at bruge f.eks. video og telefon. Ikke nødvendigvis til erstatning af den fysiske kontakt med patienterne, men som en anderledes integreret del af behandlingen.

”Det er klart, at for nogle patienter vil video være mere brugbart for end andre. Men jeg er overbevist om, at vi med en del patienter vil kunne få en tættere kontakt ved også at tage det digitale møde i brug. Mange bor så langt væk, at de af og til undlader at møde op. Og for dem vil det være en stor fordel at kunne spare en halv dag på transport mellem deres hjem og behandlingsstedet,” siger hun og understreger, at det uanset hvad altid vil være en individuel vurdering, hvem man kan behandle via video eller telefon. For det må, siger hun, aldrig gå ud over kvaliteten af behandlingen.

Utrygheden er forsvundet

En af barriererne for brugen af video eller telefon hidtil har været utryghed blandt både behandlere og patienter ved effekten af behandlingen. Men på baggrund af de senere par måneders succes, ser denne barriere ud til at være forsvundet.

”Mange behandlere har været nervøse for, om de over video kunne vurdere godt nok og få en god nok kontakt til patienten. Men nu, hvor vi har været tvunget til at bruge denne metode, har både behandlere og patienter fundet ud af, at det faktisk godt kan fungere,” lyder det fra Tina Gram Larsen.

Hun slår fast, at der ikke ligger besparelser gemt i den digitale behandling. For en god kontakt på video eller telefon tager jo lige så lang tid som ellers, og dokumentationen er også den samme, som hun siger. Det centrale er at skabe flere tilbud, øge kvaliteten og forbedre adgangen til behandling. F.eks. ved at gøre behandlingen tilgængelig for flere eller mere fleksibel i forhold til i højere grad at kunne tilpasse den til patienternes liv.

Test i gang på Sjælland

I Region Sjælland, hvor man også er udfordret af bl.a. store afstande, har man også taget videokonsultationer i brug. Lige nu er man således i gang med et forsøg, der går ud på at finde frem til, hvilken form for videoløsning, der virker bedst. Psykiatrien tester således to forskellige måder at holde videokonsultationer frem til sommeren 2020, hvor den ene går ud på, at patienterne logger på hjemmefra, fra skole eller arbejde, mens de med den anden løsning skal møde op i et møderum i Psykiatrien, der som udgangspunkt ligger tættere på patienternes bopæl end det primære behandlingssted.

Efterlyser retningslinjer

Både i Danmark og på internationalt plan er evidensen for brugen af videokonsultationer i psykiatrien sparsom. Ingen steder findes der endnu nationale retningslinjer for, hvordan digitale teknologier anvendes bedst i det daglige kliniske arbejde. Herhjemme udgav Dansk Psykologforening i 2016 retningslinjer for teknologiunderstøttede psykologydelser, og Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet en lokal retningslinje for brug af videokonsultationer. Derfor efterlyses fra flere sider mere viden om, hvordan mennesker med psykisk sygdom anvender teknologi og i fremtiden vil kunne bruge teknologi til at håndtere psykiske udfordringer. Således også i udlandet, hvor brugen af video på samme måde som herhjemme har taget fart under coronakrisen. Bl.a. i store internationale tidsskrifter har det givet anledning til diskussioner læger og eksperter imellem om fordele og ulemper. Især understreger mange vigtigheden af at få skabt nogle fælles retningslinjer for hvordan, hvem og hvad de digitale muligheder kan bruges til.

Diabetespatienter er særligt udsatte for covid-19

EASD: Patienter med diabetes har to-tre gange højere risiko for at dø af covid-19 end personer, der ikke lider af diabetes. Det viser data fra et engelsk registerstudie. Høje blodglukoseniveauer er tilsyneladende associeret med et mere alvorligt sygdomsforløb.

Titanic kan afsløre om din patient har diabetes

EASD: Det kræver måske at du skal vise filmen Titanic eller en anden tåreperser for din patient, men så kan du til gengæld også afgøre om hun lider af diabetes - uden at tage en blodprøve.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter