Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserBrug af tvang stiger og er langt fra målet om en halvering

Helt modsat alle intentioner stiger den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien. Det betyder, at antallet af mennesker, som berøres af tvang, de senere år er steget. Og det betyder også, at den politiske aftale fra 2013 om halvering af tvang inden 2020 ikke kan overholdes.

Ifølge den nye halvårlige rapport om brugen af tvang i psykiatrien, er det kun antallet af bæltefikseringer, der er faldet. Alle andre former for tvang er steget – dvs. fastholdelser og anvendelsen af akut beroligende medicin er steget i alle regioner. Antallet af tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser og tvangsmedicinering er også steget. 

  • Det totale antal bæltefikseringer er faldet fra 5.688 i 2011-2013 til 3.253 i 2019. 
  • Ligeledes er antallet af personer, der bæltefikseres, reduceret fra 2.036 i 2011-2013 til 1.259.
  • Det totale antal bæltefikseringer over 48 timer er faldet fra 778 i 2011-2013 til 387 i 2019. 
  • Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger er steget fra 243 i 2011-2013 til 264 i 2019. Siden 2015 er der sket et fald.

”Det er med stor bekymring, at vi fortsat ser en stigning i brug af tvang i psykiatrien. Det er en udvikling, vi har set i de foregående monitoreringsrapporter, og som desværre ser ud til at fortsætte. Det er positivt, at antallet af bæltefikseringer er faldet, men når vi samtidig oplever, at brugen af stort set alle andre former for tvang stiger, er vi stadig langt fra målet,” siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Lotte Klitfod.

Region Hovedstaden tættest på målene

Duksen i klassen er Region Hovedstaden, hvor man er meget tæt på at have nået det politiske mål om en halvering af bæltefikseringer. Antallet heraf er reduceret med næsten 60 procent siden baseline i 2011-2013, mens antallet af personer der bæltefikseres, stort set er halveret. I bunden af klassen ligger Region Nordjylland, hvor alle former for tvang bliver taget hyppigere i brug end ved baseline, også bæltefikseringer.

I Region Hovedstaden glæder vicedirektør med ansvar for tvang i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz, sig over regionens tal og siger:

”Nu handler det om at fastholde indsatsen, så vi når helt i mål her i 2020. Det tror jeg på er muligt, men det kræver samme tætte styring efter målet, samme kompetente behandling og samme tætte samarbejde som vores medarbejdere har vist indtil nu, hvis vi skal nå målet.”

I forhold til det vigtige tal: andelen af personer der bæltefikseres, var udgangspunktet 6,8 procent (2011-2013), hvor det nye tal for 2019 er 3,6 procent. Når 2020 er omme, skal målet på en halvering til 3,4 procent være nået. 

Nye tiltag på vej

Den politiske partnerskabsaftale om at halvere antallet af bæltefikseringer og nedbringe det samlede omfang af tvang i psykiatrien inden udgangen af 2020 blev indgået i 2014 mellem Danske Regioner og det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Da det nu står klart, at de fleste regioner har store problemer med bare at komme på den rette vej mod målet, vil Sundhedsstyrelsen allerede i år sætte ind på flere områder. Bl.a. har man sat et fagligt arbejde i gang omkring organisatoriske anbefalinger for forebyggelse og nedbringelse af tvang. Anbefalingerne vil tage afsæt i eksisterende forskning, viden og gode erfaringer med at nedbringe tvang samt pege på, hvor der kan ske forbedringer i forhold til eksempelvis det tværsektorielle samarbejde. Anbefalingerne forventes klar senere i år.

Derudover har Sundhedsstyrelsen revideret vejledningen om registrering og anvendelse af tvang, sådan at det nu fremgår mere klart, hvordan og hvornår de enkelte former for tvang bør bruges i psykiatrien, samt hvordan der skal registreres. Vejledningerne træder i kraft i løbet af i år.

Endelig vil Sundhedsstyrelsen tage regionernes erfaringer og indsatser op til drøftelse på løbende på møder i styrelsens Task Force for Psykiatriområdet.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter