Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flygtninge vil have gavn af bedre tværsektorielt samarbejde

Når det gælder psykiatrisk behandling af traumatiserede flygtninge og indvandrere, fylder de sociale problemer ofte rigtig meget under behandlingsforløbet.

Og de mange uafklarede eksisterende sociale belastninger kan begrænse udbyttet af behandlingen. Derfor vil et nyt studie se på, om det kan hjælpe, hvis kommune og psykiatri arbejder bedre og tættere sammen i forløbet. Studiet er forankret på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, CTP. 

I spidsen for studiet står overlæge, ph.d. og forskningsansvarlig, Jessica Carlsson Lohmann samt ph.d.-studerende Maja Bruhn og ph.d.-studerende Henriette Laugesen. Studiet er randomiseret og vil følge ca. 200 patienters forløb gennem systemet, hvor man sammenligner psykiatrisk standardbehandling på 10 måneder med tillæg af en tværsektoriel indsats. Fokus i studiet er på samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne. Og det ventes, at resultaterne vil bidrage til en styrket helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer.

”Vores kliniske praksis har vist, at noget af det, der stresser traumatiserede patienter i dagligdagen er de sociale problemer. Og spørgsmålet er, om de vil få et bedre udbytte af behandlingen, hvis der er ro på deres liv i øvrigt. Det er der ofte ikke. Men mere præcist hvilke sociale forhold, der er mest belastende for dem, er noget af det, vi vil forsøge at finde ud af. Og dernæst om det er nogle, der kan afhjælpes via et tættere samarbejde mellem kommunen og os i psykiatrien,” fortæller Jessica Carlsson Lohmann. 

Studiet suppleres med et kvalitativt projekt, hvor forskerne vil evaluere effekterne, da det ikke tidligere er undersøgt, om man kan forbedre udbytte af psykiatrisk behandling med en tværsektoriel social indsats hos denne patientgruppe. Samarbejde på tværs og koordinering mellem kommunalt forankrede sociale indsatser og regionale psykiatriske behandlingstilbud er aktuelt begrænset.

”Jeg håber, vi kan nå frem til et resultat, der fortæller os præcis, hvor udfordringerne er, hvem der kan løse dem og hvordan. For kun på den måde kan vi opnå de bedste resultater for patienterne af deres behandlingsforløb,” siger Jessica Carlsson Lohmann.

Studiet ventes at være færdigt om ca. fire år.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo