Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskning i transkulturel psykiatri styrket

Flere års arbejde med at opbygge forskning inden for transkulturel psykiatri bærer nu frugt, idet overlæge og ph.d. Jessica Carlsson Lohmann netop er tildelt et forskningslektorat på Københavns Universitet.

Forskningen på dette specielle område foregår på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, CTP, som er et højt specialiseret ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor Jessica Carlsson Lohmann også er øverste forskningsansvarlig.

”Lektoratet er en stor anerkendelse af vores arbejde her på centret og af forskningsområdet generelt. Og det vil give mig bedre tid, dels til selv at forske, dels til at styrke opbygningen af vores forskningsindsats,” siger hun.

Forskningen på centret begyndte at spire for godt ti år siden og har udviklet CTP til lidt af et kraftcenter ikke bare i Danmark, men også internationalt, når det handler om forskning målrettet flygtninge og indvandrere. Kendetegnende for måden at gøre det på her er den tætte integration mellem det videnskabelige og det kliniske arbejde, idet stort set alle forskerne også arbejder i klinikken.

”I stedet for at have to søjler, der kører parallelt og uafhængigt af hinanden, udspringer vores forskning af de konkrete kliniske udfordringer, vi møder, og af den nysgerrighed, de afføder. Samtidig kan vi også meget nemt implementere forskningsresultater i vores dagligdag,” fortæller Jessica Carlsson Lohmann.

Et eksempel er et forskningsprojekt, der viste, at psykoterapi via en tolk forringer resultatet af behandlingen. Det har ført til, at man på CTP i dag fokuserer på, hvordan man kan forbedre kvaliteten af de tolkede samtaler, bl.a. via et helt nyt og unikt e-learningsprogram, der uddanner klinikerne i, hvordan den kliniske samtale med en tolk kan optimeres.

 

Børnene lider også

 

I et aktuelt forskningsprojekt er man også ved at se nærmere på mulige konsekvenser af, at man på CTP får henvist patienterne så sent, som det ofte er tilfældet. Kendsgerningen er, at mange først henvises til centret, efter at de har været i landet i 14-15 år.

”Traumerne har de jo fået i deres hjemlande, hvilket vil sige, at de ofte har gået med problemerne meget længe, inden de kommer til os. Men hvis de kom tidligere, kunne vi måske forhindre, at nogle af deres psykiske følger af de traumatiske oplevelser blev kroniske. Så det vil vi gerne undersøge nærmere,” siger Jessica Carlsson Lohmann.

Hvis patienter er påvirket, lang tid før de modtager behandling, kan det også have konsekvenser for deres børn. Derfor er familierne også genstand for opmærksomhed fra CTP’s side – bl.a. i et andet aktuelt forskningsprojekt.

”Traditionelt har vi kun fokus på de voksne. Men vi kan se, at børnene og de unge også lider og får følger af det. Så for at kunne forebygge problemer i den næste generation, er vi ved at undersøge, hvordan vi på sigt kan blive bedre til at hjælpe hele familien,” lyder det fra overlægen. 

Hun peger på, at noget af det, der er vigtigt at huske, når man har med traumatiserede flygtninge at gøre, som ofte har en bagage med mange traumer og som har lidt i en længere årrække, er, at have realistiske forventninger til resultaterne af behandlingen.

”Vi kan hjælpe nogle til at få en større livskvalitet, forbedre deres søvn, mindske deres mareridt o.l. Men vi kan sjældent helbrede dem,” påpeger Jessica Carlsson Lohmann.

En meget lidt undersøgt gruppe

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri er en højt specialiseret funktion i Region Hovedstadens Psykiatri, der holder til på Psykiatrisk Center Ballerup. Her arbejder godt 40 læger, psykologer, sygeplejersker m.fl., som har en bred vifte af etniske baggrunde. Hertil kommer over 30 tolke, som er timeansat, men fast tilknyttet. Hvert år henvises næsten 500 mennesker til udredning og behandling her. Langt de fleste er traumeramte flygtninge.

Centrets behandlingstilgang og forskning fokuserer på at forbedre diagnosticering og behandling af psykisk sygdom. På den ene side prøver man at finde de bedste metoder til behandling af netop den type patienter, som kommer her. Og på den anden side forsøger man at få en bedre forståelse af, hvordan psykiatriske lidelser bedst kan udredes og behandles, når patienterne kommer fra forskellige kulturer.

”Vi er ude i alle hjørner for at undersøge, hvordan vi kan tilbyde evidensbaseret og effektiv behandling til denne patientgruppe, som har været meget lidt undersøgt. Tidligere har der ingen steder været forsket i det omfang, vi gør det her. Tidligere og aktuel PTSD-forskning fokuserer andre steder primært på krigsveteraner og eksempelvis ofre for seksual-forbrydelser,” pointerer Jessica Carlsson Lohmann. 

Jessica Carlsson Lohmann tiltrådte den nye stilling pr. 1. marts. Forskningslektoratet er på tre år og fem måneder, og kører til august 2023. I perioden vil hun fortsat varetage opgaver på CTP.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo