Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steno og psykiatrien i nyt samarbejde i Region Midt

Når psykisk syge dør 10-20 år før andre, skyldes det langt hen ad vejen de livsstilssygdomme, som ofte følger med den psykiske lidelse og behandlingen herfor. Det gælder ikke mindst overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme.

Derfor gør man i Region Midtjylland nu en indsats for at opnå en bedre behandling af somatiske sygdomme blandt de psykisk syge og på den måde komme noget af overdødeligheden til livs. Det sker i et nyt samarbejde mellem psykiatrien i Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Aarhus.

”Vi kommer ikke til at opleve, at patienter lever længere fra dag et. Men det vi forhåbentlig hurtigt kan mærke er, at vi bliver langt bedre til at spotte og behandle diabetes i psykiatrien, og at man på sygehusene bliver bedre til at spotte psykiske udfordringer hos diabetespatienter. På den måde sikrer vi os, at man sagtens kan behandles for mere end en ting ad gangen,” siger Phuong le Reisinia, der er lægefaglig direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

Bedre udnyttelse af kompetencer

Hun glæder sig til med Steno Diabestes Center at få en stærk samarbejdspartner både ift. ekspertviden og fremtidig forskning. Og heri bakkes hun op af direktør Troels Krarup Hansen fra Steno Diabetes Center, som siger:
”Vi har en unik mulighed for at styrke og udnytte hinandens kompetencer og specialviden. Blandt andet ved at udvikle fælles kurser og uddannelsestiltag for vores behandlere til gavn for patienter med diabetes og psykisk sygdom.”

Han understreger, at samarbejdsaftalen med Psykiatri og Social er en vigtig brik i centrets ambition om at skabe bedre behandling og øge livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen.

”Aftalen giver os mulighed for at hæve niveauet for en hel patientgruppe, hvor en systematisk indsats virkelig vil kunne gøre en stor forskel. Vi har et stort patientsammenfald og har derfor en fælles interesse i at styrke forebyggelse og behandling af diabetes og sammen udvikle ny behandling,” siger Troels Krarup Hansen. 

Foreløbig gælder samarbejdsaftalen mellem Steno Diabetes Center i Aarhus og psykiatrien i Region Midt i to år.

Af hele mit hjerte håber jeg, at vi kan mødes live næste år

EASD: Tina Vilsbøll, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen, er altid nærmest hyperaktiv på EASD, og hun er også her, der og alle vegne på den virtuelle kongres. Men hun har ikke samme begejstring, som hun plejer:

Dansk studie: Metformin virker via tarmen

EASD: Det har været en gåde hvordan det over 70 år gamle middel metformin egentlig opnår sin blodsukkerreducerende effekt, men nu giver ny forskning fra Steno Diabetes Center i Aarhus måske svaret.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter