Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forslag efter Medicinrådets afvisning: Lad os starte med færre patienter

Lægemidlet Spravato (esketamin), der er en næsespray til patienter med behandlingsresistent depression, blev afvist på Medicinrådets seneste møde, onsdag den 26. august.

Medicinalvirksomheden bag lægemidlet, der har været ventet med spænding, er uenig i afgørelsen og rækker nu hånden frem til samarbejde med fagudvalget og andre psykiatere.

”Lad os tale om, hvordan vi kan komme videre…”

Sådan er reaktionen fra Julie Brooker, landechef hos Janssen.

En forklaring på Medicinrådets afvisning er for ringe dokumentation for virkning og varig effekt.

Den svenske doktor i psykiatri, Ph.D. Anders Luts har stået for fire studier med Spravato og har derfor haft kontakt til 100 patienter i behandling med præparatet.

Han siger, at Spravato er et virkelig godt lægemiddel for mange patienter men at det naturligvis ikke virker for alle.

”Min erfaring er udelukkende fra kliniske studier. Og man kan jo godt sige, at 100 patienter ikke er mange. Men vi kan faktisk dokumentere en lille men signifikant virkning efter en måned op imod næsespray med placebo. Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt, også når man tager med, at nye præparater jo er dyre,” siger han og tilføjer:

”Psykiatriske studier svære. Placebovirkningen plejer at være høj, og det gør det svært at dokumentere effekt.”

Hos medicinalfirmaet Janssen er man skuffet over Medicinrådet, men Julie Brooker mener ikke, sagen er definitivt afgjort. Hun håber på, man i fællesskab f.eks. kan indkredse en mindre patientgruppe.

”Vi er ikke enige i Medicinrådets afgørelse, men vi respekterer fuldstændig rådets funktion og formål. Spravato er godkendt af både FDA og EMA, og også derfor synes vi, det er trist, hvis det skal ende med at vi ikke vil kunne hjælpe en gruppe patienter, hvis liv er meget belastet,” siger hun.

Anders Luts er enig i, at det nok skal være en begrænset patientgruppe, der får denne behandling.

”Det kan være, at man f.eks. definerer gruppen som de patienter, der har fået fire behandlinger, som ikke virkede, i stedet for to. Vi har i Sverige nogle af de samme diskussioner som I har i Danmark. Men for mig står det ret klart, at det vil være et produkt, der i hvert fald i begyndelsen skal gives meget sparsomt, og her i Sverige udelukkende på regionale psykiatriske afdelinger,” siger han.

For Anders Luts repræsenterer Spravato et nyt effektivt værktøj i værktøjskassen.

I Danmark er ca. 10.000 mennesker med såkaldt behandlingsresistent, moderat til svær depression – hvilket defineres ved, at de har fået mindst to behandlinger uden effekt.

”Men vi vil meget gerne diskutere den specifikke målgruppe. Vi tager gerne en dialog med fagudvalget og andre dygtige eksperter om vi måske skulle begynde med en mindre gruppe patienter og opbygge noget klinisk erfaring i Danmark. Et godt sted at starte med at opbygge erfaring vil i hvert fald være de patienter, som fagudvalget allerede har peget på som relevante for Spravato,” siger Julie Brooker.

Anders Luts vil gerne understrege, at hans erfaring er, at det er et virkelig godt præparat, der skal anvendes til en lille gruppe patienter.

”Jeg har set patienter, hvor der ellers ikke rigtig har været noget, der kunne hjælpe dem men som på Spravato er kommet ud af deres depression. Det er meget syge mennesker, og nogle er endda kommet i arbejde igen. Ganske mange har fået det meget bedre, og jeg er blevet meget imponeret. Men igen, baseret på ret få patienter,” siger han.

Hos Janssen fremhæver man også, at det er en patientgruppe, der har det meget dårligt.

”Det er en patientgruppe, hvis sygdom betyder en voldsom indgriben i deres tilværelse. Det er virkelig syge mennesker, og den manglende adgang påvirker os, når patienterne ringer til os og siger, at de rigtig gerne vil have lov til at prøve om det kan hjælpe dem,” siger Julie Brooker.

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo