Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Organisationer i fortsat øget beredskab

Både i patient- og pårørendeforeninger er der stor bekymring for situationen i psykiatrien. Og herfra lyder et stort juleønske, at de psykisk sårbare, som stadig holder sig væk fra behandlinger, vender tilbage for at få den hjælp, de mere end nogensinde har brug for.

”Der går mange rundt, som vi ikke har set i psykiatrien længe. Og der er næppe tvivl om, at en stor del af dem har det rigtig skidt. Alle studier viser, at kriser gør de sårbare endnu mere sårbare. Og en krise som covid-19 forstærker kun problemerne, fordi den oveni skaber angst for smitte og dermed fører til social isolation. Derfor vil jeg gerne opfordre patienterne til ikke at isolere sig, men opsøge den nødvendige hjælp,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden og overlæge, ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Han nævner de allermest sårbare og dem, der i forvejen var marginaliserede og ensomme, som de største ofre for covid-19 situationen lige nu. 

I Psykiatrifonden har man opretholdt det øgede beredskab, som man i foråret opprioriterede i telefonrådgivningen. Og ifølge Torsten Bjørn Jacobsen ligger efterspørgslen stadig på et noget højere niveau end før krisen.

”Det gode er, at vi med covid-19 krisen har fået en generel øget bevågenhed i forhold til alle danskeres mentale tilstand. Men nogle gange skal man altså mere end udvise bevågenhed men også anvise muligheder for, hvordan man kan forebygge og komme rundt om det. I første omgang handler det om at monitorere situationen. Så det håber jeg man gør fra officiel side,” siger han. 

Han peger på, at nedlukningen i foråret fik mange psykisk syge til at holde sig væk fra behandlinger, ambulatorier og hospitaler. Det afbødede oplukningen hen over sommeren noget for, men anden bølge af covid-19 krisen har igen fået flere til at isolere sig, lige som situationen påvirker de allerede indlagte negativt. Og det hele kan meget vel blive værre, mener han. For var nedlukningen vanskelig, kan en oplukning være lige så svær, da de sårbare kan have problemer med at afkode alle de mange regler og restriktioner. Og dette med at gå med masker er der desuden mange af dem, som finder skræmmende og dommedagsagtigt.

Man er bedre forberedt på nye bølger

Et af de steder, hvor det offentlige har sat ekstra ind, er i forhold til de mest sårbare med dobbeltdiagnoser og ofte også hjemløshed. Her oplevede man i foråret, at mange væresteder, varmestuer, herberger, forsorgshjem og behandlingssteder målrettet disse mennesker lukkede ned. Et af de steder, hvor man dengang råbte vagt i gevær, var i foreningen Bedre Psykiatri. Og at regioner og kommuner langt hen ad vejen siden har prioriteret at holde disse steder åbne, glæder landsformand Mads Engholm:

”Mit indtryk af hele situationen lige nu er, at man i hvert fald er bedre forberedt på at passe på de allermest sårbare under denne anden bølge af covid-19. Man har blandt andet valgt at holde varmestuer, herberger m.m. åbne, hvor de mest sårbare kommer. Og det er virkelig vigtigt,” siger han.
Det ændrer dog ikke ved, mener han, at den tid, vi nu ser ind i, vil udfordre mennesker med psykiske lidelser ekstra. Bl.a. fordi ingen af de sociale fælles arrangementer, der plejer at være rundt om i landet for udsatte, hjemløse og psykisk sårbare omkring julen, bliver til noget i år.

”De mest syge og sårbare er lige som alle andre henvist til at holde sammen i mindre cirkler. Og her er der ikke andet at gøre end at opfordre til at få dette organiseret. Det er også en opfordring til os andre om at være med hertil og til at tænke på om der er ensomme i vores omgangskreds, som har brug for særlig opmærksomhed i den kommende tid,” understreger Mads Engholm. 

Vinterens komme giver ekstra bekymring

Og det er ikke kun de psykisk syge, der påvirkes af den aktuelle situation. Det samme gør deres pårørende. Og selvom man i Bedre Psykiatri ikke fornemmer helt samme grad af nedlukning og fravalg af behandling som i foråret, mener man alligevel, at der er grund til stor ekstra opmærksomhed.

”Der er ingen tvivl om, at alle parter er blevet klogere i forhold til, hvordan situationen omkring covid-19 håndteres. Men vi kan da tydeligt mærke en understrøm af frygt blandt de pårørende for, om ”skal vi nu til det igen”. Og der er stor bekymring for, hvordan man kommer gennem de kommende måneder, hvis det bliver en lang, mørk vinter, hvor covid-19 situationen stadig vil dominere det hele. Og at der ingen klar bagkant er, slider især meget på både de sårbare og deres pårørende,” påpeger han.

Derfor gælder det nu om at finde de små lys i mørket. Så for at komme bedst muligt igennem en kold covid-vinter appellerer han til alle om at skabe sig et overblik over, hvad der ikke er ramt af nedlukning, og dermed over hvilke positive muligheder og tilbud, der faktisk stadig er. Dette kan især være vanskeligt at overskue for psykisk sårbare og deres familier, og her må vi hjælpe hinanden, siger han – også i forhold til at formidle herom til dem, der særligt har brug for det.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter