Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Mange har også udviklet angst, fordi de er bange for, hvad der sker fremadrettet og ikke kan se enden på det hele. Og blandt dem, der allerede inden covid-19, vægrede sig ved skolegang, oplever vi også stigende udfordringer,” fortæller Linda Hardisty Bramsen

Er det stilhed før storm i børne- og ungepsykiatrien?

Mens man i voksenpsykiatrien oplever stadig flere og mere dårlige patienter, er billedet lige nu en smule anderledes i børne- og ungdomspsykiatrien. Dog genkender man frygten for, at ingen endnu har set alle konsekvenserne af covid-19 pandemien.

”Vi kan mærke på de børn og unge, der bliver indlagt, at de synes meget er blevet sværere de senere måneder. Især har de følt det svært at skulle i skole igen og har ofte oplevet sociale problemer. Mange har også udviklet angst, fordi de er bange for, hvad der sker fremadrettet og ikke kan se enden på det hele. Og blandt dem, der allerede inden covid-19, vægrede sig ved skolegang, oplever vi også stigende udfordringer,” fortæller Linda Hardisty Bramsen, ledende overlæge i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

I foråret gik hendes bekymring på, at nogle af de patienter, psykiatrien normalt ville have fået henvist, måtte gå i længere tid uden at blive opdaget. Det har hun ikke set endnu, men når hun skeler til voksenpsykiatrien, kan hun godt have en lille bekymring for, at der er et mørketal af patienter derude.

”Min største bekymring tidligere på året skyldtes faktisk, at alle vores sædvanlige samarbejdspartnere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, socialforvaltningen osv. var sendt hjem og arbejde. Det syntes jeg var skræmmende, for hvem skulle så holde øje med vores børn og unge. Så jeg ser en stor risiko for, at der lige nu er børn og unge derude, som vi ikke ser men burde se. Det skal vi i hvert fald alle sammen være meget opmærksomme på,” siger hun. 

For at blive lidt klogere på, om og hvordan sygdomsbilledet helt præcis har ændret sig under covid-19 er forskere fra Børne- og ungdomspsykiatrien i Aalborg gået i gang med en undersøgelse, som ventes færdig i januar. Den udarbejdes bl.a. ved hjælp af et spørgeskema til alle de patienter, som er blevet henvist til psykiatrien siden pandemiens start. Spørgsmålene går først og fremmest på deres symptomer og udviklingen af dem i perioden. Også børnenes og de unges forældre bliver spurgt.

”Vi vil gerne finde ud af, hvad en pandemi gør ved tilstanden hos børn og unge. Vi kender svarene på, hvilke symptomer de havde sidste år. Og med de nye svar fra i år bliver vi i stand til at sammenligne og se, om det er de samme problemstillinger, børnene og de unge bliver henvist med nu, om de er blevet værre, og om der er kommet nye til,” forklarer hun. 

Covid-19 trigger børn og unges OCD

I Region Midt har man allerede undersøgt nogle af børnenes og de unges tilstand. Det gælder dem med OCD, som forskerne mener er særligt udsatte, da lidelsen har mange forskellige kliniske udtryk, herunder ikke mindst netop sygdomsangst, frygt for bakterier og snavs og overdreven håndvask/brug af sprit. Undersøgelsen viser, at mange børn og unge med tvangstanker og tvangshandlinger oplever, at deres OCD, angst og depressive symptomer er blevet forværret under covid-19 pandemien.

Undersøgelsen er foretaget af et forskerhold fra Aarhus Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Herfra siger overlæge Judith Nissen i en kommentar, at ”resultaterne kan både være relateret til den direkte trussel af infektionen og til konsekvenserne af at skulle holde social afstand, social isolation samt det betydelige fokus på hygiejne. Krisen er ikke ovre endnu og det er derfor meget vigtigt, at der fremadrettet fortsat er fokus på de sårbare børn og unge.”

Børnene og de unge, der deltog i undersøgelsen var blevet inddelt i to grupper. Den ene var en gruppe diagnosticeret med OCD i et specialiseret OCD-afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrien – alle havde her en kontakt til en behandler på sygehuset. Den anden gruppe blev identificeret gennem den danske OCD-forening.

Alle oplevede, at deres OCD, angst og depressive symptomer blev forværret. Dog mest udtalt for gruppen identificeret gennem OCD foreningen.

Næsten halvdelen af dem i den første gruppe rapporterede, at deres symptomer var blevet værre, en tredjedel at deres angst var forværret og en tredjedel at deres depressive symptomer var værre. Og af dem oplevede næste en femtedel, at begge symptomer var værre. I den anden gruppe rapporterede 73 procent, at de havde fået det dårligere, mens lidt over halvdelen oplevede, at deres angst var værre og 43 procent svarede, at de depressive symptomer var forøget.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter