Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicin mod betændelse virker på psykoser

Medicin, der er udviklet til at styrke kroppens immunforsvar og hæmme betændelsestilstande, kan have en gavnlig effekt på psykotiske symptomer, viser en metaanalyse fra Psykiatrisk Center København.

”Efterhånden er der meget der tyder på, at forandringer i kroppens immunforsvar har en finger med i spillet i forhold til udviklingen af psykotiske lidelser, i hvert fald hos en mindre gruppe,” siger professor Michael Eriksen Benros, der er en af forfatterne bag studiet, til Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside.

Studiet har gennemgået alle de randomiserede forsøg der tidligere er foretaget på området, og inkluderer således resultater fra 70 internationale kliniske forsøg med i alt 4.104 patienter med psykotiske lidelser. De har afprøvet 12 forskellige typer af medicin med anti-inflammatoriske effekter, deriblandt NSAID-medikamenter, gigtmedicin og minocyklin, der er et antibiotikum. 

Analysen finder overordnet, at tillæg af inflammationsdæmpende medicin til patienternes vanlige antipsykotiske behandling, sammenlignet med tillæg af placebo, giver en bedring i symptomer. Således ser det ud til, at medicin, der påvirker immunforsvaret, har en gavnlig effekt både på psykotiske symptomer som f.eks. stemmehøring og synshallucinationer, og på andre symptomer såsom følelsesmæssig hæmning og hang til social isolation.

I mange tidligere studier er der påvist øgede mængder af betændelsesmarkører i blodet hos en del af de, der oplever psykotiske symptomer. Og der er fundet sammenhænge mellem forekomsten af både infektioner og autoimmune lidelser med risikoen for udvikling af psykotiske lidelser.

Michael Eriksen Benros finder det ”utroligt spændende, hvis det bliver muligt at forbedre behandlingen af psykotiske lidelser med tillæg af inflammationsdæmpende medicin”. Og han synes, at ”det er interessant, at der var en lille effekt på de såkaldte negative symptomer med affladet humør, manglende energi og fornemmelse af ikke at kunne mærke sine følelser, hvilket er symptomer som den vanlige antipsykotiske medicin ikke rigtig har effekt på. Det er et område, hvor vi i høj grad gerne vil kunne hjælpe, da det har stor indflydelse på funktionsevnen.”

Præparatet NAC, som i gennemgangen af de 70 studier viste den største effekt, skal Michael Eriksen Benros og kolleger undersøge nærmere i et nyt forsøg med biomarkører. Dette studie er en del af en ny EraPerMed-bevilling, som er EU's bevillinger til forskning i personlig medicin.

Den aktuelle metaanalyse er udført som en del af det større forskningsprojekt PSYCH-FLAME, som undersøger betydning af forandringer i immunsystemet i udviklingen af psykiatrisk sygdom. Dette projekt er finansieret af Lundbeckfonden og Det Frie Forskningsråd.

Resultaterne fra analysen er netop offentliggjort i tidsskriftet Brain Behavior and Immunity.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo