Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antidepressiva kan mildne covid-19

Meget tyder på, at antidepressive lægemidler kan få en rolle at spille i behandlingen af covid-19. I et nyt studie har midlerne således vist sig at reducere patienternes risiko markant for at komme i respirator og for at dø af sygdommen.

Mere præcist viser studiet, der er offentliggjort i Nature-tidsskriftet Molecular Psychiatry, at det kan give mening i kort tid at give covid-19 patienterne lave eller moderate doser af antidepressiva, specielt SSRI-midlerne. Især ser det ud til at give de ældre mindre alvorlige sygdomsforløb. Resultaterne viste sig uafhængige af patientkarakteristika, kliniske og biologiske markører for sygdommens sværhedsgrad og andre psykotrope lægemidler. Specifikt fandt forskerne den bedste effekt af SSRI-midlerne escitalopram, fluoxetin og paroxetin og SNRI-midlet venlafaxin samt mirtazapin. 

Flere forklaringer

Sammenhængen mellem brug af antidepressiv medicin og en reduceret risiko for intubation eller død kan have flere forklaringer, påpeger forskerne. Således tyder tidligere undersøgelser på, at flere antidepressiva kan hæmme syresfhingomyelinase-aktiviteten, hvilket kan forhindre infektion med ny coronavirus. Andre forklaringer kan være, at adskillige antidepressiva er S1R-agonister, hvilket kan forhindre cytokinstormen observeret i svær covid-19, og/eller at brug af antidepressiva er forbundet med reducerede plasmaniveauer af adskillige inflammatoriske mediatorer associeret med svær covid-19, herunder IL-6, IL-10, TNF-α og CCL-2. Endelig kan visse antidepressiva have antivirale virkninger på ny coronavirus, hvilket f.eks. gælder fluoxetin. Andre nylige studier har vist, at SSRI’en fluvoxamine, kan forhindre klinisk forværring hos ambulante patienter med akut covid-19 sammenlignet med placebo.

Studiet er et multicenter kohortestudie udført på næsten 10.000 patienter indlagt med covid-19 på 33 hospitaler i og omkring Paris. Resultaterne af det bør, ifølge forskerne, følges op af kontrollerede randomiserede kliniske forsøg med antidepressiv medicin til covid-19 patienter. 

 

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo