Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psykiske belastninger blandt personalet vil nok snart eskalere

At sundhedspersonalet nu er både trætte og slidt bliver mere og mere tydeligt for alle. Også i Falck Healthcare, hvor man bistår de to sjællandske regioner med individuel og gruppebaseret terapi eller coaching.

”Vi ser en udmattelse og en belastningsgrad vi skal være meget opmærksomme på. For når man bliver eksponeret for både død, magtesløshed og fortsat arbejdspres i en grad som frontpersonalet gør, så påvirker det helt sikkert. Forebyggelse og opfølgning er vigtig. Gerne endnu mere end man allerede gør det. Og jo før, des bedre,” siger Jacob Vindbjerg Nissen, chefpsykolog i Falck Healthcare.

Også her oplever man, at den anden nedlukning har trukket flere tænder ud end hidtil. Det gælder i befolkningen, og i høj grad også blandt sundhedspersonalet. Og det ser man bl.a. ved, at henvendelserne om behov for hjælp er steget, både på individuelt og på gruppeniveau. Og nu, hvor man taler om nye virusmutationer, som giver endnu alvorligere sygdom og konsekvensen heraf, presses personalet markant mere, lyder hans vurdering.

Den forebyggende indsats skal styrkes permanent

Når både han og andre peger på nødvendigheden af at skærpe ikke mindst de forebyggende indsatser er det bl.a. ud fra visheden om, at de fleste psykiske reaktioner først kommer på bagsiden af en presset periode.

”Lige nu, hvor pandemien er godt i gang, kører adrenalinen. Og når vi kommer om på den anden side, ryger personalet tilbage i det gamle rul. Men da det i forvejen var presset, bliver der næppe den store mulighed for medarbejderne til at restituere. Derfor er der stor sandsynlighed for, at vi kommer vi til at se en eskalering i forhold til psykiske belastninger inden så længe,” siger Jacob Vindbjerg Nissen og peger på, at man skal være klar til at gribe folk, ligesom det vil være godt, hvis man også allerede nu opruster på den forebyggende indsats.

Han uddyber, at man i hospitalsledelserne og regionerne skal have blik for, at et kriseberedskab ift. medarbejdernes mentale helbred er en ongoing proces fra nu og langt frem, hvor man allerede nu bør se på, hvordan man kan blødgøre noget af faldet, som han siger, og imødekomme de behov, der vil opstå i restitutionsfasen, hvor reaktionerne kommer.

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo