Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye anbefalinger skubber på mindre brug af tvang

I lyset af at målet om nedbringelse af brugen af tvang i psykiatrien langt fra er nået, kommer Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger, der skal bære indsatsen i mål.

Det skal bl.a. ske ved  at sikre en ensartet tilgang og et øget fokus på at forebygge tvang, lige som der skal samarbejdes bedre mellem kommuner, regioner og praktiserende læger.

”Brugen af tvang i Danmark er alt for høj. Vi har gennem de seneste fem år haft et meget specifikt fokus på at nedbringe brugen, men der er samlet set stadig flere mennesker, der udsættes for tvang. Derfor er der brug for, at alle regioner, kommuner og praktiserende læger arbejder for at bringe tvangen ned. Vi kommer nu med samlede nationale anbefalinger for, hvordan vi skal arbejde fremadrettet. Men det er ikke gjort med det. Der ligger nu et stort arbejde med at omsætte anbefalingerne i praksis,” siger Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Baggrunden for anbefalingerne er, at Sundhedsministeriet og regionerne i 2014 satte sig et mål om at brugen af alle former for tvang i psykiatrien skulle være reduceret væsentligt i 2020. En rapport om indsatsen kom i november, og viste, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes og tvangsbehandles, ligesom der er en øget anvendelse af både akut beroligende medicin og fastholdelser. Eneste tvangsforanstaltning, der ikke er steget i antal, er bæltefikseringer.

Målsætningen i partnerskabsaftalen gik på en halvering af antallet af patienter, der tvangsfikseres og en samtidig reduktion i den samlede anvendelse af tvang.

Lapper hul i viden om tvang

De nye anbefalinger beskriver, hvordan man bør arbejde med at forebygge og nedbringe tvang både før, under og efter indlæggelse. Her noteres det, at man efterhånden har en stor viden om, hvad der virker i forhold til at forebygge og nedbringe tvang på de psykiatriske afdelinger, men at der er mindre viden om, hvordan man kan forebygge tvangsindlæggelser.

”Der mangler viden om den rolle, som kommunerne og almen praksis har i tiden før og efter en indlæggelse – særligt fordi vi ved, at tvangsindlæggelse ofte fører til brug af mere tvang. Derfor er der behov for mere viden om, hvilke indsatser og samarbejder der er nødvendige for at forebygge tvangsindlæggelser. Det er det, anbefalingerne kommer med. De giver et bud på, hvordan alle aktører på tværs af sektorer kan bidrage til at forebygge, at mennesker med psykiske lidelser bliver indlagt med tvang,” siger Charlotte Hosbond.

 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo