Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ADHD-børns aggressive adfærd ligger i generne

Ditte Demontis

Ditte Demontis

Børn med ADHD og adfærdsforstyrrelser har været uheldige og fået rigtig mange af de genetiske varianter, der øger risikoen for aggressiv adfærd. Det viser et studie foretaget af bl.a. danske forskere.

Her har man for første gang lokaliseret steder i arvemassen, der øger risikoen for at få ADHD. Og dermed er der basis for at få en større forståelse af den biologi, der ligger bag adfærdslidelsen, som både skyldes miljø og genetik.

Det er det store danske iPSYCH-projekt og det internationale konsortium Psychiatric Genomics Consortium, som står bag fundene af de genetiske varianter, der øger risikoen for aggression hos børn med ADHD.

Studiet er af den slags, hvor hele arvemassen (mere end otte millioner genetiske varianter hos hver person) analyseres for at identificere varianter, der er overrepræsenteret hos personer med ADHD med adfærdsforstyrrelser sammenlignet med personer, der ikke har sygdommen. Forskerne analyserede arvemassen fra 3.802 børn med ADHD og adfærdsforstyrrelser og 31.305 uden - og identificerede tre specifikke steder i arvemassen, der øger risikoen for at have ADHD med adfærdsforstyrrelser. Især én genetisk variant på kromosom 11 øger specielt risikoen for den aggressive adfærd. På samme måde viser studiet, at ADHD-børnenes aggressive adfærd til dels ligger i generne.

“Vi bruger undersøgelsen til at kortlægge, hvilke biologiske systemer i kroppen, der øger risikoen for at få ADHD med adfærdsforstyrrelser,” siger lektor på Aarhus Universitet og en del af iPSYCH, Ditte Demontis, der er en af forskerne bag undersøgelsen, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Genetikken den samme

”Vi har også sammenlignet vores resultater med resultater fra et andet stort genetisk studie af aggression hos børn, der ikke har en børnepsykiatrisk lidelse. Vi fandt ud af, at ADHD plus adfærdsforstyrrelser og aggression deler den underliggende genetik. Det vil sige, at den genetik, der påvirker aggression hos børn med ADHD med adfærdsforstyrrelser, langt hen af vejen er den samme som den genetik, der ligger til grund for aggression generelt. Børn med ADHD med adfærdsforstyrrelser har været uheldige og fået rigtig mange af de genetiske varianter, der øger risikoen for aggressiv adfærd,” siger hun i en pressemeddelelse.

Hun understreger, at disse resultater kun er første skridt på vejen mod en fuld forståelse af de biologiske mekanismer bag ADHD.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo