Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regionspsykiatrien Vest frasiger sig syv regionsfunktioner

En voldsom mangel på psykiatriske speciallæger får nu Regionspsykiatrien Vest, der dækker Holstebro og Herning,(Lemvig, Ringkøbing, Struer og Ikast-Brande), til at opgive varetagelse af sine syv regionsfunktioner.

18,9 psykiatriske speciallæger. Så stor er normeringen i Regionspsykiatrien Vest i Herning, der varetager syv regionsfunktioner i demens, skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og traumatiserede flygtninge. Men faktum er, at antallet af speciallæger gennem en årrække er skrumpet ind til kun to ansatte, hvilket er alt for få til at løfte opgaverne. Derfor frasiger Region Midtjylland nu regionsfunktionerne og flytter behandlingsansvaret for patienterne til Aarhus - til hhv. Afdeling for Psykose og Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Det fremgår af dagsordenen for regionens kommende Psykiatri- og Socialudvalgsmøde. 

"Den langvarige mangel på læger i Regionspsykiatrien Vest har betydet, at brugen af konsulenter og vikarer er helt nødvendig for at sikre lægedækningen i Regionspsykiatrien Vest. I forhold til varetagelsen af specialfunktionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens krav om robusthed vurderes det dog, at den nuværende lægedækning er for sårbar," står der under punktet ‘Frasigelse af regionsfunktioner i Regionspsykiatrien Vest’ i dagsordenen. 

Gradbøjer patientforløb 

Peter Møller Andersen, der er psykiatrisk overlæge ved Psykiatrien under Aarhus Universitetshospital i Skejby, er bekymret over udsigten til den ekstra dynge af opgaver.

“I Herning mangler de ni psykiatriske speciallæger, men i hele regionen mangler vi 40, heraf 15 i Skejby. Så den er gal i hele regionen. Og når Herning frasiger sig regionsfunktion, så kommer hele presset jo i stedet på Skejby,” siger Peter Møller Andersen. Han og hans kolleger var nærmest ved at vælte bagover, da de første omgang blev oplyst om overflyttelsen, da det så ud til, at Skejby stod til at skulle løfte ekstra 200 patientforløb på grund af flytningen af regionsfunktionerne fra Herning til Aarhus. Af dem skal 15 forløb overflyttes til psykoseafsnittet, som han selv er ansat ved. 

“Vi har forsøgt at lette belastningen ved at gradbøje forløbene i fire niveauer, hvor vi klarer forløbene på det laveste niveau via telefonisk kontakt med afdelingen, mens det næstlaveste dikterer, at vi gennemfører en konference med den ansvarlige læge for patientforløbet. De to højeste niveauer er de eneste, der kræver, at vi skal se patienten til udredning og behandling på Skejby,” siger han. Peter Møller Andersen fortæller, at modellen allerede er afprøvet i Horsens med gode resultater. Her høstede man dog den erfaring, at man ofte kom til at placere et patientforløb på et højere niveau, end hvad der egentlig var behov for. Meget mere, end man lige tror, kan klares med en telefonsamtale, forsikrer han.

“Regionspsykiatrien Vest har mange yngre Læger og er gode at dække sig ind med vikarer via bureau. Men når man bygger en regionsfunktion op, er det baseret på fastansatte læger. Og her skal der som minimum være tre fastansatte speciallæger for at kunne løfte en funktion. Da de har syv funktioner med kun to fastansatte speciallæger, kan de ikke løfte opgaverne. Så derfor er regionsfunktionerne placeret herinde fremadrettet,” siger han. 

Manglen på speciallæger har altid været et problem i regionen. Men de seneste år er problemet blevet mere synligt, fordi psykiatriledelsen ifølge Peter Møller Andersen er gået mere op i at sikre, at afdelingerne levede op til minimumskravene for at kunne varetage en regionsfunktion. 

‘Midlertidig’ løsning måske permanent

Han fortæller, at det i mange år har været sådan, at det at have en regionsfunktion har været en papirting: Patienterne blev behandlet dér, hvor de hørte til, uanset om deres diagnose hørte ind under regionsfunktion eller hovedfunktion. Man har klaret opgaverne selv de steder, hvor patienterne havde deres hovedfunktionsforløb. Så derfor fyldte regionsfunktionen tidligere meget lidt i Herning og på Skejby.

“Men den nye psykiatriledelse har mere fokus på, at de komplicerede forløb bør have kontakt til steder med regionsfunktion - Skejby og Herning - i stedet for, at bare at behandle videre, som man hidtil har gjort. Men nu, hvor der kun er et par speciallæger tilbage i Herning, bliver alle regionsfunktioner flyttet til Skejby,” siger Peter Møller Andersen. Han tror på, at flytningen af regionsfunktionerne er kommet for at blive.

“Den officielle melding er, at flytningen er en midlertidig løsning. Men mange tror på, at det bliver permanent, da vi ikke lige får vendt udviklingen i Vest lige foreløbig,” siger han.

Den langvarige mangel på læger har betydet, at Regionspsykiatrien Vest i stor stil har været nødt til at hyre konsulenter og vikarer ind til at sikre lægedækningen. Men det har ikke været nok i forhold til varetagelsen af specialfunktionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens krav om robusthed, står der i dagsordenen. 

Regionen har pligt til at informere Sundhedsstyrelsen, hvis kravene for opretholdelse af specialfunktionen ikke længere er til stede, og har derfor været i løbende dialog med styrelsen om udfordringerne i Regionspsykiatrien Vest, står der i dagsordenen for regionens kommende Psykiatri- og Socialudvalgsmøde. 

Hvis Region Midtjylland på et senere tidspunkt ønsker, at Regionspsykiatrien Vest skal varetage alle eller nogle af regionsfunktionerne, skal regionen ifølge dagsordenens redegørelse på ny søge Sundhedsstyrelsen om tilladelse. Hvorfor Regionspsykiatrien Vest har så svært ved at hyre og holde på psykiatere, står der ikke noget om i dagsordenen. Men man skal ikke tale med mange ansatte i miljøet for at fornemme, at flugten fra Herning bl.a. udspringer af utilfredshed med organiseringen af arbejdet.

Rose Marie Mollerup, der er formand for psykiatrilisten, vil ikke kommentere sagen. Men hun vil gerne pege på, hvad hun selv mener, der skal til for at løse problemerne.

“Mangel på psykiatere er for det første et landsdækkende problem. Men når det er sagt, så kunne der lokalt være behov for i højere at inddrage medarbejderne og psykiaterne i deres egen arbejdsplanlægning, så de har mere medindflydelse på arbejdsopgaverne og organiseringen af dem,” siger Rose Marie Mollerup.

“I forhold til løsninger, så er det bedste, man kan gøre, som det er lige nu, at få overflyttet så mange af psykiaternes opgaver til f.eks. sekretærer, socialrådgivere og psykologer, som der ikke er mangel på. De grupper vil hver især kunne påtage sig nogle af psykiaternes opgaver, så de til en hvis grad bliver aflastet for det voldsomme pres - det kan være med til at sikre, at Regionspsykiatrien Vest selv kan løfte så meget som muligt, så vi kan værne om de få psykiatere, vi trods alt har,” siger hun. 

Manglen på psykiatere over hele landet var i øvrigt én af årsagerne til, at Sundhedsstyrelsen for nylig måtte trække sit udspil til en dimensioneringsplan for speciallæger tilbage. Udspillet undervurderede i den grad behovet for bl.a. psykiatere, lød kritikken fra Lægeforeningen og en række lægefaglige selskaber. 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo