Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

“Det kommer til at gøre en forskel for borgerne - samtidig bliver psykiatrien også mere attraktiv som arbejdsplads,” lyder det fra enhedschef Steen Dalsgård Jespersen i Sundhedsstyrelsen.

Igennem længere tid har danske specialsygeplejersker inden for psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri efterspurgt at få styrket deres uddannelsesforløb, som ellers tager et år. Nu kan specialsygeplejerskerne se frem til at blive klædt endnu bedre på i psykiatrien med et halvt års ekstra uddannelsesforløb.

“Den nuværende specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje er på mange måder god og velfungerende. Men når sygeplejerskerne inden for psykiatrien igennem længere tid har efterspurgt mere uddannelse - er det helt velbegrundet. Og den arbejdsgruppe, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen, er enige om, at uddannelsen kan styrkes, og at børne-/ungdomspsykiatrien skal have en større plads”, siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsen og tilføjer, at det ekstra halve år ligger i den kliniske praksis.

“Vi ved, at der ligger nogle barrierer i forbindelse med at få ny viden omsat til praksis. Derfor har vi et stort fokus på at lægge flere klinikperioder ind mellem teorimodulerne. På den måde bliver teorien nemmere at omsætte til praksis,” lyder det. 

Det handler blandt andet om at udbrede brugen af recovery-metoden, hvor patienten lærer at håndtere sin sygdom, og at kunne anvende ny viden til at nedtrappe konfliktsituationer og forebygge brug af tvang.

Målet med at styrke uddannelsen har været, at specialsygeplejersken skal være proaktiv og have stærke faglige kompetencer inden for blandt andet opsporing af psykiatrisk sygdom, der ofte er kompliceret af samtidig somatisk sygdom. 

Dertil kommer, at specialsygeplejersken skal medvirke til at sikre helhed og kvalitet i samarbejdet på tværs af faggrupper og sektorer, og skal være i stand til at kunne tage initiativer til udvikling af den psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje. 

Specialuddannelsen er med til at sikre, at sygeplejerskerne har de kompetencer, der skal til, for at styrke det multidisciplinære samarbejde i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien, i regioner og kommuner, som er helt centralt for god behandling.  

Vil styrke hele psykiatrien 

Mennesker med svære psykiske lidelser dør stadig 15-20 år tidligere end andre, og de seneste 10 år er der sket en markant stigning i antallet af personer, der er i kontakt med psykiatrien. Blandt børn og unge er antallet steget med næsten 50 pct. siden 2009At specialsygeplejeuddannelsen bliver forlænget med et halvt år, er blot et af mange elementer i at styrke psykiatrien generelt.

”Når vi gerne vil øge sygeplejerskernes kompetencer, skal det ses i sammenhæng med en overordnet ambition om at styrke psykiatrien”, forklarer Steen Dalsgård Jespersen og tilføjer:

“Der bliver arbejdet meget med kompetencer i psykiatrien i det hele taget inden for flere forskellige faggrupper - blandt andet social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter og psykologer. Derudover vil vi gerne uddanne flere speciallæger i psykiatri,” fortæller Steen Dalsgård Jespersen og henviser til, at regionerne oplever mangel på psykiatere på grund af den store stigning i henvisninger og indlæggelser af psykiatriske patienter. 

Og udover at det skal være kompetencer, som kommer borgerne til gode, så håber Steen Dalsgård Jespersen på, at det kan gøre psykiatrien mere attraktiv som arbejdsplads.

“Det er klart, at bliver psykiatrien en arbejdsplads med muligheder, og hvor man kan dygtiggøre sig, så bliver det også mere attraktivt for forskellige faggrupper at arbejde der,” lyder det fra enhedschefen i Sundhedsstyrelsen.

“Men vigtigst af alt kommer det her til at gøre en forskel for borgerne,” tilføjer han.

Et halvt år ekstra på sygeplejerskernes specialuddannelse i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri  betyder, at hele forløbet vil vare halvandet år, mens uddannelsens studiebelastning uændret vil svare til 60 ECTS point.

 

 

Fakta om uddannelsen

  • Hvert år er der hidtil blevet uddannet cirka 110 sygeplejersker i specialuddannelsen i psykiatri. Uddannelsen kræver, at man er uddannet sygeplejerske og har to års arbejdserfaring inden for psykiatrien. Det er driftsregionerne, der står for uddannelsen. 
  • Den nye uddannelse for specialsygeplejersker i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri forventes at starte august 2022. Der vil være ét årligt optag på uddannelsen.
  • En arbejdsgruppe har rådgivet Sundhedsstyrelsen i arbejdet med at udvikle og styrke uddannelsen. I arbejdsgruppen har deltaget: Regionerne, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Sygeplejeselskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje og Sundhedsministeriet.

Fakta om psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien

  • Der har været en stigning på cirka 30 pct. i antallet af psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske patienter fra 2009-2018. 
  • Antallet af patienter over 18 år, som har kontakt til den regionale psykiatri er steget fra lidt mere end 108.000 i 2009 til knap 138.000 i 2018, svarende til cirka 2,4 pct. af hele befolkningen. 
  • Sammenlignet med udviklingen på det somatiske område har der i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien været en samlet stigning på cirka 30 pct. i antallet af psykiatriske patienter, mens stigningen ligger på cirka 13 pct. i antallet af somatiske patienter.

Kilde: Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018, Sundhedsdatastyrelsen, 2019

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo