Stærkt belastede patienter med depression og overvægt lades i stikken


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


I søvnen gemmer sig muligt behandlingssvar til patienter med skizofreni

Hos patienter med hjernesygdomme som skizofreni er søvnens processer med at konsolidere og associere information gået i stykker, og søvnens hovedformål dermed mere eller mindre gået tabt.

Med studiet, som blev publiceret i Journal of Psychiatric Research i april 2021, føjer danske forskere endnu en brik til puslespillet om søvnens betydning for mennesker med skizofreni.

Der eksisterer flere studier, der har beskrevet et øget antal af episoder med REM-abnormaliteter ved skizofreni. Men nærværende studie er ifølge to af forfatterne bag studiet klinikchef på Psykiatrisk Center København Lone Baandrup og professor på Center for søvnsygdomme Poul Jennum, det første, der ser på sammenhængen mellem REM-søvn og kognitiv funktion, og det viser tæt sammenhæng mellem kognitiv funktion og RSWA (REM sleep without atonia).

”Især RSWA ser ud til at kunne blive et nyt medicinsk mål med henblik på at styrke kognitive færdigheder hos patienter med skizofreni,” siger Poul Jennum.

Når Google er defekt

Den hukommelseskonsolidering, der under søvn sorterer og lagrer information, og den associationsproces, der kobler informationen til andre kilder og begrebsdannelse, sker i de forskellige søvnstadier REM (aktiv søvn) og NonREM. Ifølge mange neuroforskere er disse hjernens ”google”-processer hovedformålet med at sove så meget, som vi gør, og at små børn har mere brug for søvn end voksne.

”Men hos en række patientkategorier går disse mekanismer i stykker,” siger Poul Jennum.

”Klassisk ses det hos patienter med Alzheimers demens, men det gælder også andre demenssygdomme og hjerneskader, og selvom vi i dag ved en del om søvnens rolle, mangler vi stadig meget for at kunne forstå det helt. Dette studie bidrager med endnu et stykke viden.”

RSWA - en nøglespiller?

Polysomnografi (PSG) i nærværende studie blev gennemført på 43 patienter med skizofreni, som hovedsageligt var rekrutteret fra distriktspsykiatrien. PSG blev foretaget hjemme gennem en hel nat. Kun fuldnatsregistreringer blev medtaget, og i alt 31 analyser blev inkluderet i studiet.

I studiet fandt forskerne en omvendt sammenhæng mellem BACS score (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia) og RSWA, alder og PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Det viser således, at en højere forekomst af RSWA, som kan forstås som udtryk for forstyrrelse i søvnregulationen, er relateret til lavere kognitivt funktionsniveau os patienter med skizofreni.

”Det er det første studie, der viser denne sammenhæng,” siger Poul Jennum.

”Vi ved, at REM-søvnen er dybt involveret i associativ regulering af kognition, og dette studie peger på et behov for også at se nærmere på RSWA både i den almindelige population og hos andre patientgrupper.”

En del af sygdommen

Når forskerne i dette studie undersøger søvnfaserne i forhold til skizofreni, skyldes det, at patienter med skizofreni om nogen har problemer med neurokognition. De fænomener, der styrer hjernes arbejde med lagring og systematisering af information under søvn, er destrueret hos patienter med skizofreni, og det skyldes ifølge Poul Jennum formentlig en funktionel defekt som konsekvens af sygdommen.

”Vi ved, at f.eks. sovemedicin også har en negativ indflydelse på søvnfaserne, har set på medicins betydning og fundet, at medicinering til en vis grad spiller en rolle, men dog ikke er den primære årsag. Det er sygdommens natur, der ser ud til at ødelægge søvnens grundstrukturer,” siger han.

”Tidligere har vi undersøgt de søvnspindler, som formidler impulser mellem hjernebark og thalamus under søvn, og også her set, at de hos personer med skizofreni er afficeret med hensyn til REM-stabiliteten.”

Konsekvenserne er alvorlige

De søvnstrukturer, der ses forstyrrede ved skizofreni, har store konsekvenser for den emotionelle og sociale tænkning.

”Det er problematiske fænomener, og patienter med skizofreni har svært ved at overskue social kontakt og isolerer sig ofte,” siger Poul Jennum.

At kontakten til omgivelserne begrænses på grund af kognitive problemer både ved skizofreni, men også andre psykiatriske sygdomme, er desuden meget omkostningsfyldt for samfundet, viser en anden dansk undersøgelse, der blev publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica i marts 2021. Studiet, som også har Poul Jennum som medforfatter, viser, at omkostninger målt i sundhedsudgifter og beskæftigelsesgrad er 15 gange højere hos mennesker med skizotypisk sindslidelse end i en kontrolgruppe, og tilsvarende ti gange højere for deres pårørende.

”Dette er et kæmpeområde, som man kunne gøre meget mere ud af. Men som al anden forskning er det et spørgsmål om prioritering, og desuden er det ikke let forskning,” siger Poul Jennum.

”Og lige nu søger vi penge til at undersøge, om specifikke, kendte lægemidler kan påvirke søvnprocesserne hos disse patienter.”

 

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo