Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere penge til indsats for selvskade og spiseforstyrrelser

Den voldsomme stigning i selvskader og spiseforstyrrelser har nu fået Sundhedsstyrelsen til at bevilge ekstra 40 mio. kr. til en øget indsats for disse patienter.

Det er blevet til to puljer, som nu kan søges. Den ene pulje er på godt 30 mio., som skal gå til il at udvide eller videreudvikle de eksisterende behandlingstilbud og til at starte nye indsatser til personer med spiseforstyrrelser og selvskade. Den anden pulje er på knap 10 mio. kr. og skal bruges til at afprøve redskaber, nye metoder og andre indsatser målrettet tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade.

”Vi ser desværre både en stigning i antallet af personer med en spiseforstyrrelse og i antallet af især unge med selvskade. Det er et område, der kræver fokus og handling, og vi håber, at de to delpuljer kan styrke og udvide arbejdet med at hjælpe mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade,” fortæller Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Midlerne til begge puljer er primært afsat med henblik på at videreføre satspulje-projekter, der tidligere er blevet støttet af satspuljen på sundhedsområdet, men også til nye initiativer. Pengene kan søges af både regioner, kommuner, almen praksis og af private aktører.

Bevillingen gælder frem til 2024.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo