Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

For tidligt fødte får oftere ADHD og angst

ADHD, angst og svær depression er lidelser, der forekommer hyppigt blandt unge, der er alt for tidligt fødte. Og de unge klarer sig ofte dårligere i skolen, viser ny forskning.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, er gennemført med 670 unge på 15 år født før uge 28. De fleste havde en fødselsvægt på et kg eller mindre, og de blev undersøgt ved hjælp af psykiatriske interviews, kognitiv testning og spørgeskemaer til både dem og deres forældre.

Det er første gang forskere ser på den psykiske tilstand blandt de ældste børn, idet der hidtil kun foreligger resultater ift. de mindre børn. I alt viser det nye studie, at ca. en tredjedel af de unge har mindst én diagnose.

Blandt lidelserne viser ADHD sig at være den hyppigste diagnose, med en forekomst på 18 procent. Angstlidelser er til stede hos 17,5 procent, mens depression og bipolar lidelse tegner sig for hhv. fire procent og en procent. 15 procent af de unge har én diagnose, ni procent har to og otte procent har tre eller flere diagnoser.

Forringet funktionsevne

I forhold til dem uden psykiatriske lidelser (66 procent) havde de unge med mindst to diagnoser et forringet funktionsniveau og en lavere nonverbal IQ. De oplevede oftere at skulle gå et skoleår om (27 procent versus 16 procent) eller at have behov for specialundervisning (71 procent versus 46 procent).

Uanset, hvilken psykiatrisk lidelse de unge har, viser studiet, at de oftere end andre bruger psykotropisk medicin, har en større kognitiv og funktionsnedsættelse, og har mødre, der var enlige, var på offentlig sygesikring og havde mindre end en gymnasieuddannelse. Endelig blev en positiv familiepsykiatrisk historie identificeret hyppigere blandt unge med mere end tre psykiatriske lidelser.

Forskerne konkluderer på baggrund af studiet, at unge som er født alt for tidligt, bliver screenet for psykiatriske diagnoser, sådan at man tidligt kan komme i gang med mulige interventioner.

Ifølge førsteforfatteren Jean Frazier fra University of Massachusetts Medical School i USA, er det velkendt, at tidligt fødte børn er i høj risiko for at opleve neurologiske eller psykiske udviklingsproblemer. Og denne øgede risiko mener han kan skyldes eksponering for en række stressorer og biologiske problemstillinger såsom inflammation, forstyrrelse i hjerneudviklingen, smerter eller manglende døgnrytme.