Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Kortlægning af genetikken bag ADHD, autisme og depression viser bemærkelsesværdige overlap

Når børn er diagnosticeret med ADHD er der god grund til at holde øje med, om de også får autisme. Og på samme måde er det værd at følge voksne, der får ADHD, i forhold til om de også udvikler depression.

I begge tilfælde er sagen, at der er et stort overlap af gener hos hhv. børnene og de voksne. Således overlapper den genetiske arkitektur hos børn diagnosticeret med ADHD den, der ligger til grund for autisme. Og hos dem, der først diagnosticeres med ADHD som voksne, er overlapningen størst ift. depression.

“Det er med andre ord sådan, at den genetiske sammensætning er forskellig, alt efter, hvor gammel man er, når man får en ADHD-diagnose. Og det betyder eksempelvis, at hvis folk først senere i livet diagnosticeres med ADHD, så ved man, at de ofte vil have en større genetisk disponering for at udvikle depression, end hvis de var blevet diagnosticeret i barndommen. Og det er jo værd at vide for klinikerne,” siger lektor Ditte Demontis fra Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin.

Hun har, som led i det nationale iPSYCh-projekt, undersøgt den genetiske arkitektur hos personer, der er diagnosticeret med ADHD hhv. i barndommen og som voksne. Resultaterne er derefter sammenlignet med dem fra store genetiske studier af autisme og depression.

Ikke bare uheld

Et andet fund i studiet, der er publiceret i tidsskriftet Nature Genetics, går på, at mennesker, der bliver diagnosticeret med ADHD som voksne, er mindre genetisk prædisponerede for at være ukoncentrerede og impulsive. Og det kan, ifølge Ditte Demontis, være med til at forklare, hvorfor nogle først diagnosernes senere i livet.

“Det er ikke bare, fordi de voksne har været uheldige og først har fået diagnosen sent. I stedet kan det skyldes deres genetik, som betyder, at de som børn ikke har haft symptomerne i så høj grad, at de har kunnet diagnosticeres på det tidspunkt,” forklarer hun.

Cirka 74 procent af risikoen for ADHD kan forklares ved genetik. Den genetik, der ligger til grund for ADHD er ’polygen’, hvilket vil sige, at ADHD er forårsaget af mange genetiske varianter i  arvemassen, der hver især bidrager en lille smule til sygdomsrisikoen.

I tal er det 12-16 procent af dem med ADHD, som også har en autismediagnose, mens 40 procent af dem også en depressionsdiagnose.

Ny identifikation af genetiske varianter


Ud over, at der er et stort overlap mellem de genetiske årsager til autisme og ADHD, viser et andet nyt studie også publiceret i tidsskriftet Nature genetics, at gener også er afgørende for om en person får den ene eller den anden lidelse. Det er professor Anders Børglum fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for dette iPSYCH-studie, som giver ny indsigt i det biologiske grundlag for at udvikle både autisme og ADHD eller kun én af diagnoserne.

Her har forskerne identificeret 7 genetiske varianter, der er fælles for autisme og ADHD - samt 5 genvarianter, der er specifikke for kun 1 af de to diagnoser.

”Det betyder, at vi begynder at forstå dels de biologiske processer, der ligger bag udviklingen af begge diagnoser, og - som noget helt nyt - også de processer, der skubber udviklingsforstyrrelsen specifikt i retning af enten autisme eller ADHD,” forklarer han og tilføjer, at studiet er det første i verden, der påviser, at personer med både ADHD og autisme er dobbelt-belastede med genetisk risiko for begge diagnoser, mens personer, der kun har én af diagnoserne langt overvejende kun bærer genetiske risikovarianter for denne ene sygdom. På den måde giver det rigtig god biologisk mening, at nogle har begge diagnoser.

Anders Børglum fortæller også, at autisme-diagnosen typisk bliver stillet før en ADHD-diagnose. Og hvis man som autist f.eks. også er hyperaktiv og har svært ved at koncentrere sig, kan det godt drukne lidt i autisme-symptombilledet, sådan at ingen får øje på ADHD-udfordringerne.

”Men hvis vi har en genetisk undersøgelse af en person med en autisme-diagnose, og vi ser en stor genetisk load af ADHD-genetik, så kan det være, vi skal følge personen lidt tættere. På den måde kan vi i fremtiden måske blive hurtigere til at få øje på udviklingen og give familien gode redskaber til også at håndtere den diagnose,” påpeger han.

I studiet har forskerne undersøgt den genetiske variation i arvemassen hos 34.462 personer med autisme spektrum forstyrrelse og/eller ADHD og 41.201 kontrol-personer uden disse diagnoser .

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether