Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Klar sammenhæng mellem depression og epilepsi

Risikoen for at udvikle depression er næsten dobbelt så høj hos mennesker, der lider af epilepsi, som hos alle andre. Og lige sådan er hyppigheden af epilepsi mere end fordoblet hos mennesker med depression. I begge tilfælde er risikoen højest i de første måneder og år efter den første diagnose.

Det er forskere på Aarhus og Københavns Universiteter, der i en stor registerundersøgelse har fundet, at epilepsi og depression er tæt forbundne sygdomme. Den justerede hazardratio for depression blandt folk med depression var 1,88 (95% CI: 1,82-1,95), mens hazardratioen for epilepsi blandt folk med depression var 2,35 (95% CI: 2,25-2,44). Resultaterne er udgivet i Neurology.

Forskerne så også på risikoen for de to sygdomme i forbindelse med astma. Her var risikoen for depression og epilepsi hos personer med astma henholdsvis 1,63 gange og 1,48 gange øget sammenlignet med kontrolgruppen uden astma, begge signifikante fund.

Tidsmæssigt viser studiet, at har man epilepsi, er risikoen for også at få depression størst i de første måneder og år efter epilepsidiagnosen, og vedbliver at være forhøjet i hele observationsperioden. Har man depression er risikoen for at få epilepsi ligeledes højest i de første måneder og år efter depressionsdiagnosen, men falder over tid.

Bedre forståelse

Hyppigheden af epilepsi var højest blandt dem, der fik en depressionsdiagnose, inden de fyldte 20 år.

Studiet omfattede i alt over 700.000 mennesker, der fik den første diagnose i perioden 1980 til 2016.

Årsagen til sammenhængen mellem epilepsi og depression ved man stadig ikke meget om. Men det nye studies fund støtter teorierne om, at der kan være fællesnævnere blandt de sygdomsfremkaldende mekanismer, der fører til henholdsvis epilepsi og depression.

Jakob Christensen

“Vores resultater understreger behovet for, at sundhedspersonale er bevidst om denne sammenhæng, og at der er behov for yderligere forskning for bedre at forstå sammenhængen mellem depression og epilepsi samt konsekvenserne af denne sammenhæng,” siger formand for Dansk Epilepsi Selskab, Jakob Christensen, som er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet samt sidsteforfatter på studiet.

Sammenhængen mellem de to sygdomme har blandt nogle læger medført bekymring for, at antidepressiv medicin skulle kunne udløse krampeanfald. Men ifølge overlægen er der efterhånden mange studier, som viser, at antidepressiv medicin i anbefalede doser – særligt de hyppigt anvendte SSRI-præparater – er sikre for patienter med epilepsi.