Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Effektiv hjælp på vej til børn med autisme

Det hidtil største forskningsprojekt om børn med autisme er netop gået i gang i alle landets fem regioner. Projektet er døbt DAN-PACT og går ud på at afprøve en ny innovativ støtte til familier med børn med autisme, som har været succesfuld andre steder.

Metoden, kaldet PACT (Paediatric Autism Communication Therapy), er et videostøttet samarbejde med forældrene om at styrke deres samspil med barnet. Indsatsen består af 18 sessioner fordelt på 12 måneder, hvor forældre og terapeut arbejder sammen ud fra observationer af hjemmevideo-optagelser af leg med barnet. Forældrene udvikler strategier til at opnå fælles opmærksomhed med barnet og til at respondere sensitivt på barnets initiativer i leg og samvær.

I England viser erfaringer med metoden, at udviklingen hos børn med autisme kan fremmes målbart og mærkbart, både på kort sigt og målt igen seks år senere.

Niels Bilenberg

Desperat situation

“Mange forældre og deres børn står i en desperat situation, når de modtager diagnosen, fordi der mangler konkrete tilbud, der kan støtte det autistiske barns udvikling. Med de lovende resultater fra England håber vi nu at kunne højne børnenes sproglige og sociale udvikling og kompetencer,” siger Niels Bilenberg, professor i Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense Universitet, og en af initiativtagerne til indsatsen.

I DAN-PACT vil forskerne gennemføre et lodtrækningsforsøg med 280 børn mellem 2 og 6 år, som alle er nyligt diagnosticerede med autisme. Alle familierne får det sædvanlige støttetilbud, men halvdelen får derudover tilbudt PACT-indsatsen. Målet med projektet er at dokumentere effekterne af indsatsen og samle ny viden, som kan bruges til at skabe de bedst tænkelige vilkår for børn med autisme og deres familier.

Studiet har været under forberedelse i fire år og bliver gennemført af de børne- og ungdoms-psykiatriske klinikker og forskningsafdelinger i de fem regioner sammen med Copenhagen Trial Unit samt Center for Autisme. På nuværende tidspunkt er et pilotprojekt med 15 familier gennemført, og resultaterne herfra viser høj tilfredshed blandt de deltagende familier og deres behandlere.