Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Bedre hjælp på vej til kvinder med fødselsdepression

Et nyt stort forskningsprojekt skal på tværs af Danmark afdække, om internetbaseret terapi kan hjælpe kvinder med fødselsdepressioner.

Tilsvarende er afprøvet i andre europæiske lande med succes. Og nu vil forskere fra SDU´s Forskningsenhed for Psykiatri, Klinisk Institut forsøge det samme i Danmark i håb om at kunne gøre en forskel for nybagte mødre. De forventer ikke, at denne form for intervention er egnet for alle, hvorfor opgaven bliver blandt andet at identificere, hvem der vil have særlig gavn af et tilbud om internetbaseret terapi.

Ifølge førsteforfatter professor Trine Munk-Olsen er fordelen ved denne form for terapi, at mødrene vil kunne tilgå interventionen med det samme og altså uden den normale lange ventetid hos for eksempel psykologer. Og en anden fordel er, at interventionen kan tilgås præcist på det tidspunkt, der passer den enkelte mor, som kan vælge at sidde med dette, når babyen sover, og der ikke er forstyrrelser.

Forskningsprojektet gennemføres i partnerskab med Center for Digital Psykiatri. Et udviklings- og forskningscenter i Psykiatrien i Region Syddanmark, som er frontløber på udvikling af og forskning i internetbaseret terapi, og hvor man har gode erfaringer med internetbaseret terapi til depression, angst og spiseforstyrrelser.

Ifølge de nyeste data bliver 8-9.000 kvinder hvert år ramt af en fødselsdepression. Det svarer til 10-15 procent af alle fødende kvinder. Det er en tilstand, som kan spænde fra mindre gener til en alvorlig depression.  På nuværende tidspunkt er der stor variation i den hjælp forældre med fødselsdepressioner tilbydes, hvor der i nogle kommuner ingen behandlingstilbud er og hvor forældrene alene henvises til at kontakte egen læge med henblik på hjælp fra vedkommende eller henvisning til psykolog. I andre kommuner findes der gruppebaserede tilbud for eksempel bygget på kognitiv terapi.