Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

De første tværfaglige miljøer står snart klar

Så er arbejdet med at etablere faste tværfaglige miljøer i psykiatrien gået i gang. I første omgang gælder det inden for skizofreni, depression og ADHD, som ventes at være klar inden året er omme.

Etableringen af de tværfaglige miljøer er en af de fem prioriterede indsatser, som fremgår af aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien, vedtaget i Folketinget i september.

Tanken med de tværfaglige miljøer er at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. Og hensigten er at de blandt andet skal udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien. Inspirationen til de tværfaglige miljøer kommer fra kræftområdet, hvor de har været en stor succes.

Det bliver de regionale lægefaglige direktører i psykiatrien, som skal stå i spidsen for etableringen af de tværfaglige miljøer i tæt samarbejde med bl.a. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), faglige selskaber og patient-pårørendeorganisationer.

De første skridt er allerede taget, idet der har været afholdt kick-off-møder med faglige selskaber, herunder også med følgegruppen for arbejdet.

“Vores vision er, at fremtidens psykiatri kommer til at hvile på evidens og stærke faglige fællesskaber. Derfor er jeg naturligvis glad for, at der er bred opbakning til det arbejde, vi har sat i gang. Det vil komme patienter og pårørende til gavn, og det er en stor sidegevinst, at vi samtidig kan bidrage til at gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads,” siger formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, Jacob Klærke.