Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


“Vi fik megen kritik af vores review i 2015. I det nye har vi taget højde for alle indvendinger og rettet til på flere punkter, men kommer alligevel til samme konklusion,” siger Ole Jakob Storebø.

Usikker evidens for methylphenidat til børn og unge

Et nyt stort review af effekten af methylphenidat til børn og unge med ADHD bekræfter i det store hele resultaterne af et lignende review fra 2015. Konklusionen lyder, at der er en vis effekt af methylphenidat, men at sikkerheden af evidensen er meget lav.

Bag reviewet står en international forskergruppe, der udspringer fra Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland, Copenhagen Trial Unit og Syddansk Universitet. Forskellen på dette og det tidligere review er, at forskerne denne gang har analyseret 212 studier, hvor de i 2015 havde set på 185 studier.

“Vi fik megen kritik af vores review i 2015. I det nye har vi taget højde for alle indvendinger og rettet til på flere punkter, men kommer alligevel til samme konklusion,” siger studiets førsteforfatter, professor Ole Jakob Storebø, seniorforsker i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland.

Den opdaterede metaanalyse tyder på, at methylphenidat versus placebo eller ingen intervention kan forbedre ADHD-symptomer og generel adfærd hos børn og unge med ADHD. For det andet ser methylphenidat ikke ud til at øge risikoen for alvorlige (livstruende) uønskede virkninger, når det bruges i perioder på op til seks måneder. Det er dog forbundet med en øget risiko for ikke-alvorlige uønskede effekter som søvnproblemer og nedsat appetit. Og for det tredje peger forskerne bag studiet på, at fremtidige undersøgelser bør fokusere mere på at rapportere uønskede effekter og bør foregå over længere perioder. Sluttelig noterer de, at sikkerheden af evidensen for effekt er meget lav, hvorfor det sande omfang af effekten stadig er uklar.