Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Langt flere end hidtil troet får enten en psykisk diagnose eller medicin i løbet af livet

Psykisk sygdom forekommer hyppigere end normaltilstanden, hvis man måler på forekomsten hos den danske befolkning. Faktisk er det 80 procent, som på et tidspunkt i livet får enten en psykisk diagnose og/eller medicin af psykiatrisk karakter. Og det er flere end hidtil troet.

Det viser et nyt dansk studie, der har set på data fra et tilfældigt udpluk af 1,5 millioner danskere, hvoraf majoriteten enten havde fået en psykiatrisk diagnose eller fået medicin af psykiatrisk karakter i løbet af deres levetid, og som begge dele havde givet dem socioøkonomiske vanskeligheder.

Forskerne bag håber, at disse fakta “kan hjælpe med at ændre vores forståelse af normalitet og psykisk sygdom, reducere stigmatisering og yderligere tilskynde til at genoverveje den primære forebyggelse af psykisk sygdom og fremtidige kliniske ressourcer for mental sundhed”, som de skriver.

I studiet så man på forekomsten af psykiske lidelser i den generelle befolkning estimeret fra fødslen og til 100 år og sammenhænge med socioøkonomisk funktion såsom uddannelse, beskæftigelse, indkomst, bopælsstatus og civilstand. Og det omfatter mennesker, som enten fik behandling for en psykisk lidelse på hospital, af praktiserende læger eller private psykiatere.

Gennemsnitalderen for at få en diagnose var 37 år og stort set ligeligt fordelt på mænd end kvinder. Psykisk lidelse og ordination af psykotrope midler var forbundet med efterfølgende øgede socioøkonomiske vanskeligheder, herunder lavere indkomst, arbejdsløshed og øget sandsynlighed for at bo alene og være ugift.

Forskerne konstaterede en lille kønsmæssig forskel, idet tallet for forekomst af enten diagnose eller medicinforbrug for kvinderne var 82,6 procent, mens det for mændene var 76,7 procent.

Kun få studier har tidligere set på livstidsforekomsten af mentalt helbred i association med socioøkonomiske udfordringer, noterer forskerne sig. De er fra henholdsvis Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet samt fra et amerikansk og et britisk universitet.

Studiet er publiceret i JAMA Psychiatry.