Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Stadig mere taler for psilocybin som behandling mod depression

Psilocybin er en potentiel fremtidig behandlingsmulighed for mennesker med svær depression. Det fastslår forskere, som står bag et nyt amerikansk studie, der viser, at psilocybin kan lindre svær depression.

Det dobbeltblindede og placebokontrollerede studie omfatter 104 voksne patienter med svær depression, som blev randomiseret til enten at modtage en enkelt dosis psilocybin eller placebostoffet niacin, der er et B-vitamin. De blev fulgt i seks uger.

I gruppen, der fik niacin, så man en vis reduktion i deltagernes depressionssymptomer, men forbedringen var betydelig større hos dem, der fik psilocybin. De, der oplevede en positiv effekt af psilocybin, begyndte at mærke det inden for otte dage efter behandlingen. Effekten fortsatte for 42 procent af personerne i psilocybingruppen i seks uger, hvorimod 11 procent i niacingruppen oplevede en varig reduktion af depressionssymptomer. Behandlingen med psilocybin kunne også kobles til blandt andet bedre selvrapporteret livskvalitet.

Resultaterne viste dog også, at psilocybin ikke hjælper alle. Et betydeligt antal personer i undersøgelsens psilocybingruppe havde nemlig ingen effekt af behandlingen.

Samtidig viste det sig, at patienterne på psilocybin havde flere bivirkninger end kontrolgruppen. De mest almindelige bivirkninger var hovedpine, kvalme og underlige synsoplevelser.

Forskerne noterer, at målet med de sædvanlige antidepressiva SSRI-hæmmere er at dæmpe depressionssymptomerne ved at påvirke de bagvedliggende biokemiske mekanismer i hjernen, mens idéen med psilocybin mod depression i stedet er at anvende substansens psykedeliske egenskaber og kombinere med psykologisk behandling.

Studiet er publiceret i JAMA Network