Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Forskning viser de mest effektive behandlinger mod bipolar lidelse – og udfordrer brug af quetiapin

Når det gælder bipolar lidelse er lithium det eneste, der giver lavere risiko for både psykiatriske og somatiske indlæggelser.

Det viser et stort finsk studie, som overordnet viser, at lithium, clozapin og visse antipsykotika (depot) var forbundet med de laveste risici for psykiatrisk indlæggelse.

Et bemærkelsesværdigt resultat af studiet, ifølge forskerne bag, er, at quetiapin, som er den oftest anvendte behandling ved bipolar lidelse, ikke viste sig at være forbundet med reduceret risiko for psykiatrisk indlæggelse i modsætning til flere andre behandlinger, men derimod var forbundet med en øget risiko for somatisk indlæggelse, og således klarede sig dårligere end flere andre behandlinger.

I konklusionen skriver forfatterne af studiet, at “Vores resultater udfordrer den udbredte brug af quetiapin i behandlingen af bipolar lidelse”, hvorfor de opfordrer til yderligere forskning i effektiviteten og sikkerheden ved quetiapin på lang sigt og i den virkelige verden.

Studiet er det hidtil største af slagsen, som har set på effektivitet og bivirkninger hos forskellige typer patienter ved behandling med antipsykotika og stemningsstabliserende medicin. Studiet rummer den største kohorte til dato, den længste opfølgningsperiode og det mest repræsentative udsnit af befolkningen. I praksis har forskerne set på alle voksne finner op til 65 år, som har haft diagnosen bipolar affektiv lidelse mellem 1996 og 2018. I alt godt 60.000 personer, som er blevet undersøgt for hvilke præparater, de anvendte, og hvor mange indlæggelser de havde haft i perioden.

Det mest anvendte stemningsstabiliserende præparat var valproat og det mest anvendte antipsykotikum var quetiapin. De fem præparater, der var associeret med den laveste risiko for psykiatrisk indlæggelse, var olanzapin depot, haloperidol depot, zuclopenthixol depot, lithium og clozapin. Ziprasidon var associeret med en højere risiko for indlæggelse. For ikke-psykiatriske indlæggelser var kun lithium og carbamazepin associeret med lavere risiko for indlæggelse, mens pregabalin, gabapentin, quetiapin og olanzapin blev associeret med en højere risiko for indlæggelse. 

Studiet er publiceret I British Journal of Psychiatry