Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Migrænemiddel dæmper også patienternes depression

Et allerede godkendt lægemiddel mod migræne viser sig nu også at have en effekt på alvorlig depression. Det er midlet Ajovy (fremanezumab), der i fase 4 studiet UNITE har vist nye resultater. Ikke mindst til glæde for den lille halvdel af migrænepatienterne, som samtidig lider af depression og angst.

Studiet omfattede personer, der tog fremanezumab en gang I kvartalet eller en gang om måneden og havde én eller flere psykiatriske komorbiditeter. 

Det viste, at dem, der blev behandlet med Ajovy, opnåede signifikante reduktioner i depressive symptomer. De fik 225 mg subkutan Ajovy månedligt og oplevede i gennemsnit 5,1 færre månedlige migrænedage sammenlignet med 2,9 i placebogruppen. Desuden viste det sig, at i løbet af den 12-ugers dobbeltblindede periode opnåede 33 procent af de patienter, der modtog behandlingen, en reduktion på mere end 50 procent i månedlige migrænedage sammenlignet med placebogruppens 13 procent - og det med en vedvarende reduktion over en længere periode.

Yderligere analyser af data fra studiet viste, at behandling med fremanezumab resulterede i signifikante reduktioner i depressionssymptomer målt på to almindeligt anvendte depressionsscore. Den gennemsnitlige ændring i uge 12 for fremanezumab og placebo var ved brug af  HAM-D 17 henholdsvis -6,7 vs -5,4 og ved brug af PHQ-9 henholdsvis -7,8 vs -6,3.

Endvidere viste fremanezumab klinisk signifikante forbedringer i invaliderende tilstand hos patienterne med en vedvarende bedring af deres tilstand på længere sigt.

Ajovy anbefales i dag af Medicinrådet som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum, som et alternativ til behandling med botulinum type A toxin.