Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Selvmord blandt unge kvinder er blevet mere voldsomme

Selvmordsraten er blevet mere stabil og går lidt nedad, dog ikke blandt unge kvinder. De unge kvinder vælger også mere voldelige og dødelige metoder, viser forskning.

Et nyt studie viser, at selvmordsraten overordnet set har stabiliseret sig i løbet af det seneste årti og endda viser en nedadgående tendens. Der er dog en markant undtagelse, som forskerne bag studiet kalder bekymrende. Nemlig at der blandt kvinder i alderen 15-29 år ikke ses nogen nedadgående tendens. Ligeledes er selvmordsraten fortsat høj hos mænd og personer i alderen 60+.

De unge kvinder skiller sig også ud i forhold til måden, der begås selvmord på. Tendensen går her i retning af at bruge mere voldelige og dødelige metoder, især hængning.

Studiet er foretaget i regi af Center for Selvmordsforskning og har set på tidstendenser i selvmordsrater i Danmark i perioden fra 1995 til 2019. Overordnet fandt forskerne en signifikant reduktion i den samlede selvmordsrate med en gennemsnitlig årlig reduktion på omkring to procent for begge køn. For mænd sås den største reduktion i den yngste aldersgruppe. For kvinder sås den største reduktion i den ældste aldersgruppe. Blandt alle grupper, undtagen yngste gruppe af kvinder, sås der også reduktioner for alle voldelige metoder, samt alle ikke-voldelige og andre metoder.

Faldet i selvmordsraterne forklarer forskerne med flere faktorer. For det første har Danmark oplevet væsentlige ændringer i både adgangen til sundhedsydelser og adgangen til midler, der kan bruges til at begå selvmord. For det andet er der udviklet mere effektiv medicinsk behandling, herunder bedre behandling af psykisk sygdom, samt øget selvmordsforebyggende psykoedukation. Desuden er der i løbet af de seneste 20 år åbnet selvmordsbehandlingsenheder i alle landets regioner, lige som behandling af selvmordsadfærd er blevet en specialiseret indsats på mange psykiatriske afdelinger.

Studiet anbefaler at rette selvmordsforebyggende interventioner mod mænd, ældre og unge kvinder. Ligeledes peges der på behov for viden om, hvilke typer selvmordsforebyggende indsatser, der er mest effektive i forhold til at ændre selvmordsadfærd. Det gælder blandt andet viden om adgangen til midler til selvmord for begge køn i alle aldre. Der er således behov for mere forskning for at forstå de faktorer, der fører til selvmord og påvirker valget af metode til selvmord.