Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Psykiatrien kommer nu med i KBU’en igen

De senere års sundhedspolitiske og økonomiske fokus på psykiatrien vil nu få føjet til, at psykiatrien igen skal være en del af lægeuddannelsen, nærmere betegnet KBU’en. På den måde håber sundhedsminister Sophie Løhde (V), at det fremover vil blive lettere at rekruttere til psykiatrien, som lige nu lider af stor mangel på læger og andre sundhedsprofessionelle.

Ved udmeldingen fra ministeren lød det, at det allerede skal være fra efteråret, at KBU’en også kommer til at rumme et forløb i psykiatrien. Og Sundhedsstyrelsen vil snarest gå i gang med at udarbejde en model for forløbet. Der kan måske blive tale om, at ti procent af KBU-forløbene skal være i psykiatrien.

Psykiatrien har tidligere været en del af KBU’en. Men da det i 2017 blev besluttet, at almen praksis skulle være i alle KBU-forløb, blev psykiatrien udfaset. Der er i hele landet omkring 30 forskellige almenpsykiatriske afdelinger – ud over børne- og ungdomspsykiatri og retspsykiatri, som ikke har KBU-læger.

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab glæder forperson Merete Nordentoft sig over udmeldingen fra ministeren:

“Vi er glade for den rekrutteringsmulighed, der ligger i KBU. Helst så vi psykiatrien placeret sidst i forløbet og gerne sammen med medicin eller kirurgi. Men at have psykiatri tilbage i KBU er bedre end, at det slet ikke er der”, siger hun til Ugeskrift for Læger.

Og formanden for Lægeforeningen Camilla Rathcke er også åben overfor planen, men peger på, at der for at få tilstrækkelig kapacitet til at supervisere KBU-lægerne samtidig vil være behov for at oprette flere introforløb i psykiatrien, ligesom der bør være flere hoveduddannelsesforløb inden for de to psykiatriske specialer.

Også de medicinstuderende glæder sig over de nye planer. Her man netop lavet en undersøgelse, der viser en stigende interesse for psykiatrien. Her noterer formanden for FADL´s Uddannelsespolitiske Udvalg, Oscar Juul, sig, at det hidtil har været meget svært at komme i nærheden af psykiatrien i KBU, hvilket han kalder uhensigtsmæssigt, når knap ti procent af alle introstillinger er i det psykiatriske speciale. Før realiseringen af planerne er det vigtigste for ham, at “de relevante afdelinger føler sig kapacitetsmæssigt rustet til at kunne tilbyde interessevækkende og meningsfulde KBU-forløb i psykiatrien igen”, som han siger til Ugeskriftet.