Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Esketamin reducerer depression hos nybagte mødre

Stadig flere studier tyder på en god effekt af esketamin til kvinder, der lider af efterfødselsdepressioner.

Det seneste studie viser, at en enkelt dosis af esketamin givet kort efter fødslen reducerer risikoen for alvorlig depression med tre fjerdedele i de første 42 dage efter fødsel. Samtidig peger en ny metaanalyse på, at esketamin givet umiddelbart efter fødslen ser ud til at reducere risikoen for efterfødselsdepression med mere end 50 procent i de første seks uger.

Metaanalysen blev præsenteret på European Psychiatric Association 2024 Congress i starten af april. Den rummede essensen af syv forsøg, der omfattede i alt 1.287 kvinder, hvoraf 49,3 procent fik esketamin. På tværs af forsøgene var esketamin forbundet med en signifikant reduktion i efterfødselsdepression. Forskerne noterede dog også, at de negative virkninger af esketamin på mødres og nyfødtes sundhed skal vurderes såvel som det langsigtede cost/benefit-forhold ved profylaktisk behandling.

Det nye randomiserede, kontrollerede studie, der viser, at en enkelt dosis af esketamin givet kort efter fødslen reducerer risikoen for alvorlig depression væsentligt, er foretaget af britisk-kinesiske forskere og netop publiceret i tidsskriftet British Medical Journal, BMJ. Resultaterne herfra er baseret på på 361 mødre med en gennemsnitsalder 32 år, uden sygehistorie med depression, men med mild prænatal depression. De er undersøgt i perioden fra juni 2020 til august 2022. 42 dage efter fødslen oplevede 6,7 procent af mødrene, der fik esketamin, en alvorlig depressiv episode sammenlignet med 25,4 procent af dem, der fik placebo. Baseret på disse tal anslår forskerne, at for hver femte kvinde, der fik esketamin, ville en alvorlig depressiv episode blive forhindret.

Knap halvdelen af deltagerne oplevede flere neuropsykiatriske bivirkninger såsom svimmelhed og dobbeltsyn, men kun den første dag. Den langsigtede sikkerhed og virkning af lægemidlet er stadig uklar.

Da forskerne kun har set på mødre med milde symptomer, er det også uklart, om esketamin er lige så effektivt hos dem med mere alvorlige depressive symptomer.