Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


“Det er et rigtig godt resultat og flugter med det, vi håbede og troede. For ønsket er selvfølgelig, at vi bliver i stand til at dæmpe patienternes kernesymptomer fremfor ledsagesymptomerne - eller med andre ord, at vi ser effekten direkte på depressionen og ikke via de bivirkninger behandlingen kan have,” siger René Ernst Nielsen.

Psilocybin viser lovende resultater for mennesker med svær depression

At kunne kurere depression med varig effekt ved hjælp af blot en enkelt pille tegner til at kunne blive realitet inden for cirka tre år. Stadig flere resultater af forskning i stoffet psilocybin peger i den retning.

Forsøgene foregår i øjeblikket med patienter, der lider af vanskelig behandlelig depression (TRD), og som ikke har haft effekt af mindst to andre medicinske behandlinger. Et af de studier, der har vist lovende effekter, er det store COMPASS-studie, som nu er godt i gang med fase lll. I 2022 viste resultatet af fase ll-forsøget, at en tredjedel af de mennesker, der fik den højeste dosis psilocybin - 25 mg - oplevede, at deres depressive symptomer var stort set væk tre uger efter, de tog pillen. Og en nærmere analyse af dataene fra dette forsøg viste sidste år, at midlet især virkede på de depressive kernesymptomer, det vil sige tristhed, nedtrykthed, tab af lyst, interesse, energi og så videre.

“Det er et rigtig godt resultat og flugter med det, vi håbede og troede. For ønsket er selvfølgelig, at vi bliver i stand til at dæmpe patienternes kernesymptomer fremfor ledsagesymptomerne - eller med andre ord, at vi ser effekten direkte på depressionen og ikke via de bivirkninger behandlingen kan have,” siger René Ernst Nielsen, ph.d. og overlæge ved Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, samt professor ved Aalborg Universitet.

Han glæder sig også over, at de bivirkninger, studiet påviser, nok er relativt kraftige, men at de alle er væk inden for 24 timer efter, at man er blevet eksponeret for stoffet.

Flere lovende resultater

COMPASS-studiet målrettet TRD er et randomiseret, kontrolleret studie, der foregår på 22 centre i 10 forskellige lande, herunder i Danmark og nærmere bestemt i Psykiatrien ved Aalborg Universitetshospital. Fase ll omfattede 233 patienter, som blev randomiseret til en af tre grupper, som fik en enkelt dosis på 25, 10 eller 1 mg af stoffet. I forhold til det primære endepunkt opnåede dem i gruppen på 25 mg en markant større reduktion af deres depression i uge tre, end dem der fik et mg - målt på MADRS skalaen. Samme billede viste sig ikke i gruppen, der fik 10 mg vs. dem, der fik 1 mg. Vedvarende responser, defineret som mindst en 50 procents ændring fra baseline, blev observeret op til uge 12 blandt 20,3 procent af dem i 25 mg-gruppen og blandt 5,3 procent af dem i 10-mg-gruppen versus 10,1 procent i 1 mg gruppen.

Bag det store studie står Compass Pharmaceutical, der har udviklet en form for syntetisk psilocybin kaldet COMP360. Sideløbende med studierne af dets effekt på TRD er stoffet også ved at blive undersøgt i forhold til effekt på PTSD og spiseforstyrrelser.

De første resultater med COMP360 og depression blev publiceret i 2019. Fase ll resultaterne kom i 2022, og nu er fase lll ved at gå i gang på de 22 involverede globale centre. Denne del af studiet vil tage godt et par år. Foreløbig er studierne endt med de resultater, som forskerne har håbet på. Og hvis resultaterne af det samlede studie gør det samme, vil psilocybin formentlig være klar til godkendelse og efterfølgende brug i behandlingen om cirka tre år.

Et paradigmeskift i behandlingen

I Danmark ledes studierne af René Ernst Nielsen, der fortæller, at man lige nu er ved at forberede deltagelse i fase lll-studiet, hvor der skal rekrutteres 8-12 patienter fra dansk side.

“Jeg er optimistisk i forhold til resultaterne af studiet. Og går det, som vi håber, vil det være et stort paradigmeskifte i vores måde at behandle depression på. For så vil vi gå fra, at patienter med depression skal tage medicin hver dag i årevis, og til, at de blot skal tage en enkelt pille én enkelt dag, og så er depressionen væk – i hvert fald for en del af patienterne,” siger han.

Endnu ved forskerne dog ikke, hvor længe depressionen i så fald vil være væk. De hidtidige studier har ikke undersøgt effekten ud over 12 uger.

I det store COMPASS-studie defineres TRD som de patienter, der er i hospitalspsykiatrisk behandling. Det vil sige, at det er 5-10 procent af alle dem, der lider af depression. Langt størstedelen behandles ved egen læge.

“Man kan sige, at studiet omfatter den gruppe af patienter, der er vanskelige at behandle - altså dem, der har prøvet mindst to og max fire forskellige præparater inden for en given periode. Men vi har patienter, der har prøvet mere end det, og dermed er endnu vanskeligere at behandle. Og det skal blive spændende i yderligere studier at se, om en enkelt dosis psilocybin også vil kunne hjælpe dem,” siger René Ernst Nielsen.