Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


"Vi forventer, at man hurtigst muligt ser på, hvordan man kan indhente det nødvendige samtykke. Kan det ikke lade sig gøre, så må man i sidste ende stoppe forskningen," siger Morten Freil.

Danske Patienter kræver stop for genforskning uden samtykke i iPSYCH

140.000 danskere har som en del af projektet iPSYCH har fået kortlagt deres gener, uden at de er blevet spurgt først, og det møder nu massiv kritik. En række organisationer kræver, at det skal være slut med at forske i folks gener, uden at de selv ved det.

Hos Danske Patienter er man overrasket over, at forskerne har kortlagt 140.000 personers gener uden samtykke. Morten Freil forklarer, at danskere generelt gerne stiller deres data til rådighed for forskning:

"Men vi ved også, at det er vigtigt for borgerne at blive spurgt, og at man ved, hvad data bruges til. Hvis man ikke får de nødvendige tilladelser, så risikerer vi, at den tillid, som borgerne har til systemet, bliver sat over styr," siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter, til DR.

Han mener, at forskerne i iPsych laver vigtig forskning, men det skal ske med borgernes samtykke. Han forventer, at man hurtigst muligt ser på, hvordan man kan indhente det nødvendige samtykke, og kan det ikke lade sig gøre, så må man i sidste ende stoppe forskningen.

iPSYCH er verdens største befolkningsbaserede, psykiatriske, genetiske kohortestudie. Det blev startet i 2012 af forskere på Aarhus Universitet med det formål at identificere genetiske og miljømæssige årsager til en række af de hyppigste psykiatriske sygdomme og udviklingsforstyrrelser: Skizofreni og andre psykoser, bipolar affektiv sygdom, depression, autisme, ADHD og anoreksi. Formålet er også at identificere faktorer, der kan påvirke forløb og langtidsprognose af disse sygdomme og udviklingsforstyrrelser.

Siden da er der blevet gennemført over 1.000 forskningsprojekter, og iPSYCH har modtaget 361 millioner kroner fra Lundbeckfonden fordelt over bevillinger i 2012, 2015 og senest i 2018. Det er de største bevillinger, der nogensinde er givet til psykiatrisk forskning i Danmark.

Hælprøver

Når et nyfødt barn er mellem 48 og 72 timer, kan man tage en blodprøve fra hælen. Alle børn i Danmark får tilbudt prøven. Prøven viser, om barnet har nogle bestemte sygdomme, som er meget sjældne, men alvorlige. Hvis de opdages, kan de behandles med godt resultat. 

I IPsych-projektet indgår gendata fra personer, der er født i Danmark mellem 1. maj 1981 og 31. december 2008. Forskerne har fået adgang til deres blodprøver via hælprøver og har på den måde kunne kortlægge generne for personer med de seks diagnoser. IPsych blev godkendt i 2012, hvor forskerne fik lov til at få hælprøver udleveret fra biobanken, uden først at spørge de personer, som prøverne stammer fra. 

Siden er reglerne for forskning i gendata blevet strammet, og i dag ville iPsych-projektet ikke få godkendelse. Ifølge DR fastslog den Nationale Videnskabsetiske Komité i 2019, at de ikke ville forlænge iPsychs tilladelse, som udløb to år senere. Trods dette afslag fortsætter forskningen i iPsych-projektet stadig mere end tre år efter, at projektets godkendelse udløb.

iPSYCH: Lovligt og etisk forsvarligt grundlag

iPSYCH er forankret i fakulteterne Health og Aarhus School og Business and Social Scenses og skriver i en pressemeddelelse, at det er fakulteternes klare opfattelse, at iPSYCH arbejder på et fuldstændigt lovligt og etisk forsvarligt grundlag. Alle data behandles i 2024 med hjemmel i Databeskyttelseslovgivningen.

"iPSYCHs forskning fokuserer ikke på individer, men på populationer, og forskerne har kun adgang til pseudonymiserede data. Det vil sige, at forskerne hverken kan eller må få adgang til identiteten af de personer, der indgår i studiet," skriver de.

"Som udgangspunkt skal personer orienteres, når der behandles personoplysninger om dem. Imidlertid gælder der undtagelser hertil, og det er på baggrund af disse undtagelser, at der ikke er givet orientering til deltagerne i iPSYCH. Der er ikke indhentet samtykke, fordi de videnskabsetiske komitéer ved oprettelsen af iPSYCH gav dispensation fra krav om informeret samtykke. Derfor er iPSYCH det eneste studie i verden, der reelt repræsenterer hele befolkningen, hvilket blandt andet gør, at resultaterne kan komme alle grupper i samfundet til gavn," hedder det videre.

iPSYCHs arbejde med projektet forventes på nuværende tidspunkt at fortsætte indtil 2030.