Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Hvis man fejler flere forskellige ting, er det vores mål, at man så vidt muligt skal slippe for at komme til undersøgelse og behandling på forskellige tidspunkter og steder,” siger Anne Bukh.

Region Nord-direktørs mål: Tværfaglighed og respekt for patienternes tid

Med stadig mere fokus på tværfaglighed mellem hospitalernes læger og specialafdelinger forsøger man i Region Nordjylland at skabe mere sammenhængende patientforløb og dermed lette livet for patienter, der fejler flere ting. Men organisatoriske rammer sætter dog grænser for, hvor langt man kan komme ad den vej.

”Vi arbejder med et udtryk, vi kalder ’Respekt for patientens tid’, og det handler netop om, at patienterne skal opleve effektive og sammenhængende forløb uden unødig ventetid. Hvis man fejler flere forskellige ting, er det vores mål, at man så vidt muligt skal slippe for at komme til undersøgelse og behandling på forskellige tidspunkter og steder,” siger Anne Bukh, koncerndirektør i Region Nordjylland med ansvar for den sundhedsfaglige opgaveløsning i regionen.

Hun synes generelt, at tværfaglighed er en rigtig god ide, sådan at man som patient kan se læger fra flere specialer på samme tid. Det sker i en vis udstrækning allerede på flere felter, både på store og små hospitaler i området, og er noget man gerne vil arbejde endnu mere med. Men hun understreger, at det er en stor organisatorisk udfordring at få det til at gå op.

”Sådan som specialerne er delt op, både fagligt og fysisk, er det svært at etablere ambulatorier, hvor der kan finde tværgående behandlinger sted med tilstedeværelse af læger med flere forskellige specialer. Så vi må bare konstatere, at som vilkårene er i dag, har vi svært ved at komme så meget længere med det,” siger direktøren.

Hun håber, at bl.a. de ændringer i speciallægeuddannelsen, der er i gang, vil være med til at fjerne nogle af barriererne. Her lægges der eksempelvis op til, at lægerne skal have flere generalistkompetencer og være mindre specialiserede, end de er i dag.

Kombination af små og store hospitaler

Noget andet, der kan bane vejen til nemmere patientforløb og mere tværfaglighed er en udvikling med flere mindre hospitaler ved siden af de store.

”Vi taler i stigende grad om nærhospitaler, hvor der er bredere medicinske kompetencer til stede. Og med sådan en udvikling i gang vil det formentlig give sig selv, at tværfaglighed kommer mere i fokus,” siger hun og nævner, at man i Region Nordjylland har flere afdelinger af det centrale Aalborg Universitetshospital placeret rundt om i regionen, f.eks. i Hobro og Thisted, hvor der befinder sig læger fra mange specialer.

”Her ved jeg, at ikke mindst de praktiserende læger er glade for at have sådan et tilbud, hvor patienterne kan blive udredt i et miljø med flere specialer. Fordi det er små enheder, ligger ambulatorierne tæt på hinanden og gør det lettere for lægerne at arbejde sammen på tværs,” fortæller Anne Bukh og kan godt se en fremtid for sig, hvor sundhedsvæsnet består af flere mindre hospitaler ved siden af de store. 

Lige nu følger direktøren også interesseret med i udviklingen i Aarhus, hvor man med Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er i gang med et storstilet forsøg på tværgående tilbud til patienterne. Her er læger med forskellige fagligheder sammen om at diagnosticere og behandle patienterne.

”Hvis det viser sig at være en god ide, er det helt sikkert noget, vi vil tage ved lære af,” understreger Anne Bukh. 

Nye lægemidler fremmer tværfaglighed

Med til at skubbe på udviklingen i retning af øget tværfaglighed er også nye lægemidler, som gør det muligt at behandle flere sygdomme med det samme lægemiddel.

”Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan sygdomme hænger sammen og ofte skyldes samme mekanismer. Samtidig får vi nye lægemidler, som går ind og rammer disse mekanismer og dermed kan bruges langt bredere. Og jo længere vi kommer ad den vej, får vi behov for mere tværfaglig og mindre speciale-specifik viden. Så jeg vil sige, at jo mere viden vi får om årsager til sygdom, des klogere bliver vi også på, hvordan vi kan behandle – og hvordan det kan tilrettelægges rent organisatorisk,” siger Anne Bukh.

Eksempler på tværfagligt samarbejde på Aalborg Universitetshospital er bl.a., at medicinske læger går stuegang på de ortopædkirurgiske afdelinger og lige sådan på de psykiatriske afdelinger, og at man på hjertemedicinsk afsnit har etableret screening for diabetes.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter