Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Behov for alternativer til steroidbehandling af type 2-inflammationer

Steroider spiller en vigtig rolle i traditionel behandling af type-2 inflammationer som bl.a. astma, atopisk dermatitis, allergisk rhinitis og kronisk bihulebetændelse. Systemisk steroidbehandling er effektivt, men ikke uden bivirkninger.

Nu viser en nyere engelsk undersøgelse desuden, at behandlingen medfører øget risiko for at få livslange konsekvenser af bivirkningerne. Den akkumulerede svækkelse induceret af gentagende steroidkure styrker behovet for at udvikle nye behandlingsmåder, mener professor Vibeke Backer, som er ass. professor i lungesygdomme på Øre-næse-hals-afdelingen og forskningsteamleder i den lungemedicinske forskningsgruppe på Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

Siden august har hun desuden været tilknyttet Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske Afdeling, hvor hun er med til at efteruddanne afdelingens læger i nye behandlingsmetoder af patienter med CRSwNP (kronisk bihulebetændelse ned polypper), som man hidtil primært har behandlet med kirurgi og systemiske steroider.

"At slippe for behandling med steroider er ønskeligt, ikke mindst set i lyset af denne nye forskning, som viser, at bivirkningerne ved steroidbehandling akkumuleres i kroppen gennem livet med svækkelse, mere f.eks. svær overvægt, åreforkalkning og afkalkning af knoglerne," siger hun. 

Studiet ser på 11 følgesygdomme

En engelse undersøgelse publiceret i Respiratory Research i 2018 bygger på data fra UK-based Clinical Practice Research Datalink.

Forskerene gennemførte en række kohorte studier, hvor de undersøgte 11 forskellige potentielt corticosteroid relaterede, og uønskede hændelser: Knoglerelaterede tilstande, hypertension, mavesår, alvorlige infektioner, herpes zoster, type 2-diabetes, grå stær, glaukom, kronisk nyresygdom, affektive lidelser, og kardiovaskulære begivenheder.

Mellem 165.900 og 269.368 voksne astmapatienter var inkluderet i hvert af de 11 kohorter.

Livslange bivirkninger

Astma er en af de mest almindelige kroniske sygdomme blandt voksne. Den aktuelle behandling er trinvis, og består af corticosteroider ved inhalation samt ved behov i kombination med beta₂-agonister. For de patienter, der ikke kan klare sig med det, består behandlingen af kombination med leukotrieantagonister og langtids beta2-agonister, samt ved manglende sygdoms kontrol forsøges behandling med lav-dosis tabletbehandling. Bivirkningerne ved brug af steroider er som nævnt kendt, men nu viser det engelske studie, at de også akkumuleres. Hvor tidligere studier har set på bivirkningerne baseret på enten kumuleret dosis af corticoseroid eller på hyppigheden, viser resultaterne fra dette studie, at uanset hvilken af disse to tilgange, man vurderer, er sammenhængen mellem intensitet og bivirkninger konstant. Så mange små doser kan være lige så alvorlige som få store.

Sikrere alternativer

Studiet viser, at corticosteroid er associeret med større risiko for at udvikle en lang række sygdomme. Det bemærkelsesværdige er som nævnt, at nogle fund ikke alene var associeret med store doser eller hyppigt brug, men også med sporadiske behandlinger. Forskerne konkluderer, at deres fund støtter behovet for at udvikle nye behandlingsformer af svær astma, som har en bedre sikkerhedsprofil end orale corticosteroider, og her kan nye biologiske præparater være alternativet.

"Corticosteroider er bestemt et stof, vi gerne skal undgå at bruge i behandlingen, siger Vibeke Backer, som har gode erfaringer med også længerevarigt brug af Xolair, Hun har store forventningerne til kommende biologiske præparater som Dupixent, der herhjemme endnu kun er er godkendt til behandling af astma og atopisk eksem, men som EMA har godkendt til behandlingen af CRSwNP.

"Vi skal selvfølgelig også holde øje med konsekvenserne af langvarig brug af biologisk medicin samt medicinudgifterne og i øvrigt håbe, at det fremover bliver et billigere behandlingsalternativ."

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo